Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập - Bài 83 (Sgk tập 1 - trang 109)

Lý thuyết

Câu hỏi

Các câu đúng hay sai ?

a) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi

b) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi

c) Hình thoi là tứ giác có tất cả các cạnh bằng nhau

d) Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông

e) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông

Hướng dẫn giải

Các câu a và d sai.

Các câu b, c, e đúng.


Các câu hỏi cùng bài học