Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập - Bài 82 (Sách giáo khoa trang 41)

Lý thuyết

Câu hỏi

Toán vui :

Một con ong và bạn Dũng cùng xuất phát từ A đến B. Biết rằng mỗi giây ông bay được 5m và mỗi giờ Dũng đạp xe được 12km. Hỏi con ong bay hay bạn Dũng đến B trước ?

Hướng dẫn giải

Chúng ta có hai cách giải:

Ta có: quãng đường = vận tốc x thời gian

Vì con ong và bạn Dũng cùng đi trên một quãng đường nên ai/con có vận tốc nào lớn hơn (nhanh hơn) thì sẽ đến B trước.

Cách 1: Đổi vận tốc của bạn Dũng từ km/h sang m/s

Giải bài 82 trang 41 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy: con ong sẽ đến B trước bạn Dũng.

Cách 2: Đổi vận tốc của con ong từ m/s sang km/h

Lưu ý: Bạn không nên sử dụng cách 2 này, bởi vì cách này có áp dụng phần chia phân số mà các bạn sẽ được học ở Bài 12, nhưng mình cũng xin liệt kê ra vì 2 cách này ý tưởng là như nhau.

Giải bài 82 trang 41 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy: con ong sẽ đến B trước bạn Dũng.

Chúng ta có hai cách giải:

Ta có: quãng đường = vận tốc x thời gian

Vì con ong và bạn Dũng cùng đi trên một quãng đường nên ai/con có vận tốc nào lớn hơn (nhanh hơn) thì sẽ đến B trước.

Cách 1: Đổi vận tốc của bạn Dũng từ km/h sang m/s

Giải bài 82 trang 41 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy: con ong sẽ đến B trước bạn Dũng.

Cách 2: Đổi vận tốc của con ong từ m/s sang km/h

Lưu ý: Bạn không nên sử dụng cách 2 này, bởi vì cách này có áp dụng phần chia phân số mà các bạn sẽ được học ở Bài 12, nhưng mình cũng xin liệt kê ra vì 2 cách này ý tưởng là như nhau.

Giải bài 82 trang 41 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy: con ong sẽ đến B trước bạn Dũng.

Các câu hỏi cùng bài học