Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập - Bài 43 (SGK tập 1 - Trang 72)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong hình 27 : Đoạn thẳng OA là đồ thị biểu diễn chuyển động của người đi bộ và đoạn thẳng OB là đồ thị biểu diễn chuyển động của người đi xe đạp. Mỗi đơn vị trên trục Ot biểu thị một giờ, mỗi đơn vị trên trục OS biểu thị mười km. Qua đồ thị, em hãy cho biết

a) Thời gian chuyển động của người đi bộ, của người đi xe đạp

b) Quãng đường đi được của người đi bộ, của người đi xe đạp

c) Vận tốc (km/h) của người đi bộ, của người đi xe đạp 

Hướng dẫn giải

Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)

Hướng dẫn làm bài:

a) Thời gian chuyển động của người đi bộ là 4 giờ, của người đi xe đạp là 2 giờ.

b) Quãng đường đi được của người đi bộ là 20 km, của người đi xe đạp là 30 km.

c) Ta có công thức tính vận tốc là : v=stv=st

-Vận tốc của người đi bộ là:

v1=s1t1=204=5(km/h)v1=s1t1=204=5(km/h)

-Vận tốc của người đi xe đạp là:

v2=s2t2=302=15(km/h)

Các câu hỏi cùng bài học