Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập - Bài 37 (Sách giáo khoa trang 87)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết \(\widehat{xOy}=30^0,\widehat{xOz}=120^0\)

a) Tính số đo góc yOz

b) Vẽ tia phân giác Om của \(\widehat{xOy}\), tia phân giác On của \(\widehat{xOz}\). Tính số đo góc mOn ?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

a) Tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz, từ đó tính được:

= 1200- 300= 900

b) Tia Om nằm giữa hai tia Ox,On, từ đó tính được

= 600- 150= 450

Các câu hỏi cùng bài học