Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập - Bài 36 (Sách giáo khoa trang 87)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết \(\widehat{xOy}=30^0,\widehat{xOz}=80^0\). Vẽ tia phân giác Om của \(\widehat{xOy}\). Vẽ tia phân giác On của \(\widehat{yOz}\). Tính \(\widehat{mOn}\) ?

Hướng dẫn giải

Giải:

Hai tia Oy, Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox mà

< nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz.

Do đó + =

Suy ra = 800- 300=500

Tia Oy nằm giữa hai tia Om, On do đó:

= + = 400

Các câu hỏi cùng bài học