Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập - Bài 35 (Sách giáo khoa trang 87)

Lý thuyết

Câu hỏi

Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia phân giác Om của góc đó. Vẽ tia phân giác Oa của góc xOm. Vẽ tia phân giác Ob của góc mOy. Tính số số đo góc aOb ?

Hướng dẫn giải

giải:

Cách 1. Giải tương tự bài 34 ta được = 900

Cách 2. Tia Oa là tia phân giác của góc xOm nên aOm=

Tia Ob là tia phân giác của góc yOm nên bOm= .

Tia Om nằm giữa hai tia Oa, Ob do đó: = + = 900

Các câu hỏi cùng bài học