Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập - Bài 123 (Sách giáo khoa trang 53)

Lý thuyết

Câu hỏi

Nhân dịp Quốc khánh 2-9, một cửa hàng giảm giá \(10\%\) một số mặt hàng. Người bán hàng đã sửa lại giá của các mặt hàng ấy như sau :

Hướng dẫn giải

Giảm 10% nêm giá mặt hàng còn 90% của giá ban đầu, ta có:

Giải bài 123 trang 53 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Các câu hỏi cùng bài học