Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Lập dàn ý bài văn tả người bà yêu quý của em lớp 5

f652a03580d9d984e3d8079f150f4174
Gửi bởi: hathuyduong.pt@gmail.com vào ngày 2017-12-05 21:46:55 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1362 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

dàn ng bà em 5ậ ườ ớDàn bà emả ủI. bài: Gi thi nhân em đnh tở ảGia đình em ng vùng quê yên bình, ng là bà i, ba emố ườ ẹvà em. Gia đình em yêu th ng nhau, em là ng đc yêu th ng nh t.ấ ươ ườ ượ ươ ấtrong gia đình, thì bà là ng thân thi em nh t. Ba em luôn nườ ộv công vi nên bà là ng mà em hay tâm chia nhi chuy vuiớ ườ ệbu trong và cu ng. Bà là ng em yêu nh trong gia đình, emồ ườ ấr yêu quý bà.ấII. Thân bài:1. ngo hình bà iả ộ­ Năm nay bà em 70 tu iộ ổ­ Dáng bà cao ráo, vì già nên gi bà khom khomờ ơ­ Mái tóc bà tr ngạ ắ­ Bà có khuôn trái xoan, trông đp lãoặ ẹ­ ng trán bà cao ráoầ­ Mũi bà cao và th ngẳ­ Bà có hàng lông mày dày và mậ­ Đôi môi bà nh do nhai tr uố ầ­ Bà th ng bà ba và búi tócườ ồ­ Bà có da đen ngăm ngămướ­ Bà th ng đi dép hài làm ng nhungườ ằ2. tính tình bà iả ộ­ Bà hi hòa và yêu th ng ng xung quanhấ ươ ườ­ Đôi lúc bà nghiêm kh cấ ắ­ Bà luôn quan tâm và giúp ng xung quanhỡ ườ­ Bà luôn ng nghe và th hi khi em có chuy bu nắ ồ­ Bà yêu con nít và th ng chúngươ3. ho đng bà iả ộ­ Lúc ch ngh bà là giáo viênư ư­ Khi già bà còn yêu ngh nên bà em và lũ nh trong xóm cề ọ­ Bà giúp bà con trong xóm th hi các ho đng văn hóa ngh thu tự ậIII. bài: nêu nghĩ em bà iế ộ­ Em yêu bà iấ ộ­ Em ng th không ph lòng bàẽ ụ­ Em ng tr thành ng nh bàẽ ườ ưDàn bà ngo emả ủ1. bài:ở* Gi thi chung:ớ ệ­ Bà ngo em.ạ ủ­ Hoàn nh ng bà...ả ủ2. Thân bài:* bà:ả+ Ngo hình:ạ­ Tu tác, hình dáng, ng t...ổ ươ ặ+ Tính t:ế­ Siêng năng, cù, giàu tình th ng đi con cháu.ầ ươ ớ(Th hi qua nói và hành đng).ể ộ3. bài:ế* nghĩ em:ả ủ­ Em yêu quý, kính ph bà.ấ ụ­ Mong có đc lâu bên bà.ị ượ ởDàn ng bà thân yêuả ườI. bài: Gi thi bà.ở ệ– Tu tác và tên bà. ủ– Nh xét chung bà.ậ ềEm yêu quý bà emấ ủII. Thân bài 1. hình dáng bàả ủ– Dáng bà khi đi i.ẻ ạ– khuôn t, chú nét riêng và hi tu già trên khuôn tả ặbà.– gi ng nóiả ọ– bàn tay bà khi làm vi c.ả ệ– trang ph th ng c.ả ườ ặ2. tính tình: ả– vài ho đng bà, qua đó th hi đc tình bà iả ượ ớm ng i.ọ ườ– thái bà khi vui, khi bu n.ả ồ– vài ni bà làm rõ tính cách bà.ợ ủK bài:ếNêu nh ng xúc, suy nghĩ bà và tình bà. ủDàn ng bà emả ườ ủ1. Ph bàiầ ở­ Gia đình em là gia đình n, m: ông bà i, ba má, cô út và hai ch emộ ịem.­ Có th nói, bà em là ng “đng mũi, ch sào” trong vi lo toan vunể ườ ệvén và ho đng trong nhà.ắ ộ­ Em yêu quý và kính tr ng bà em vô cùng.ọ ộ2. Ph Thân bàiầa). Miêu ngo hìnhả ạ­ Năm nay, bà em năm chín tu i. Bà đã nghĩ đc nămộ ươ ượr i. Khi ch ngh u, em là giáo viên Ti c.ồ ọ­ Tuy tu nh ng trông bà em tr Ai cũng nói em chớ ỉkho ng 50 tu là cùng. em có khuôn trái xoan, có ng mũi cả ọd a, đôi to, lông mày đm cong nhiên.ừ ự­ em ăn gi nh ng em toàn ch nh ng màuộ ữh nh tím than, xanh đng đm, tím đm. Có da tr ng nên cơ ươ ặnh ng màu đó, bà càng tr càng đp n.ữ ơ­ Khi còn di c, em th ng đi gi màu đen ho nâu. Khi nhà, bàạ ườ ởn em đi đôi dép nh màu đen.ộ ựb). Miêu ho ngả ộ­ ngày ngh u, su ngày bà em ch ng ch ngh ng mà lúc nàoừ ơcùng luôn tay.­ Bu sáng, em đi làm ca thì bà là ng lo công vi aổ ườ ủm ng tr nh quét n, ng, gi giũ...ộ ườ ướ ặ­ Đi hôm nào em cũng có ngon, canh ng t.ọ ọ­ Khi làm vi trong gia đình, nghĩ ra nhi món ăn i. iế ộghi ghi, chép chép cách ngày ch nh li đó th nào nhà ng cóấ ủm ăn nh ng món ăn ngon bà đã sáng ch ra.ộ ế­ Th ng bà em luôn tranh th th gian giúp nh ng vi cươ ệl trong nhà nh quét nhà a, đánh chén,...ặ ấBà em ng nghĩa tình và ng. Bà con xóm luôn bà emộ ộra làm ng con cháu.ấ ươ ả­ em, bà còn là em ni vui, bu n. Có nh ngớ ữchuy em không th tâm đc nh ng có th nói bà.ệ ượ ớNh ng lúc y, bà em qu th là đi tinh th ng ch cho em.ữ ắ3. Ph bàiầ ế­ Em yêu quý và kính tr ng bà mình.ấ ủ­ Em hi th bà bà vui, bà ng lâu trăm tu i.ẽ