Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Kiểu dữ liệu Function trong Python - Packing và unpacking arguments

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-11-20 08:24:17

Mục lục
* * * * *

Unpacking arguments với *

Giả sử, bạn có một hàm thế này

>>> def kteam(k, t, e, r):
...     print(k)
...     print(t, e)
...     print('end', r)
...12345

Bạn thấy đấy! Hàm này gồm 4 parameter và không có default argument. Vậy nên khi gọi hàm này, bạn buộc phải đưa vào 4 argument.

Nhưng bạn có một vấn đề, 4 argument cần  truyền vào khi gọi hàm này lại nằm trong một List.

>>> lst = ['123', 'Kteam', 69.96, 'Henry']1

Chả sao cả, bạn có thể lấy từng phần tử (element) trong list ra một cách dễ dàng, sau đó bạn có thể gọi hàm kteam như thế này.

>>> kteam(lst[0], lst[1], lst[2], lst[3])
123
Kteam 69.96
end Henry1234

Phức tạp vấn đề lên một chút nào! Sẽ ra sao nếu bạn có 50 parameter và phải gõ hết 50 indexing để truyền vào cho hàm khi gọi nó?

Lập trình viên lười lắm, họ không làm chuyện đó đâu. Vậy nên, Python cho phép làm điều đó đơn giản chỉ bằng một dấu *

>>> kteam(*lst)
123
Kteam 69.96
end Henry1234

Khi bạn sử dụng *, bạn không chỉ có thể unpack được các List mà bên cạnh đó bạn có thể unpack các container khác như Tuple, Chuỗi, Generator, Set, Dict (chỉ lấy được key).

Lưu ý:

Pass argument bằng cách unpacking argument như thế này là đang truyền vào dưới dạng positional argument. Hãy cẩn thận sử dụng kĩ thuật này với những hàm có parameter dạng keyword-only argument.

>>> def a(*, s, d):
...     print(s, d)
...
>>> a(*('a', 'b'))
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: a() takes 0 positional arguments but 2 were given

123456789

Trong trường hợp container của bạn unpack các giá trị có trong container nhưng vẫn chưa đủ yêu cầu của hàm, thì bạn có thể truyền thêm:

>>> kteam(*('a', 'b', 'c'), 'd')
a
b c
end d1234

Packing arguments với *

Bạn còn nhớ hàm print chứ? Nó có khả năng nhận được bao nhiêu argument cũng được. Làm sao nó làm được như thế?

Đó chính là nhờ packing argument. Đôi lúc, bạn sẽ không thể biết trước được bạn sẽ pass vào bao nhiêu argument. Việc kiểm soát điều đó đôi lúc là bất khả thi.

Khi bạn sử dụng packing argument. Đồng nghĩa với việc bạn nhờ  một biến đi gói tất cả các giá trị truyền vào cho hàm bằng positional argument thành một Tuple. Nếu không có gì để gói (bạn không truyền vào bất cứ argument nào) thì bạn sẽ nhận được một tuple rỗng. Để giao nhiệm vụ cho một biến làm công việc này, bạn đặt một dấu * trước nó.

>>> def kteam(*args):
...     print(args)
...     print(type(args))
...
>>> kteam('Kteam', 69.96, 'Henry')
('Kteam', 69.96, 'Henry')
<class 'tuple'>
>>> kteam(*(x for x in range(7))) # unpack sau đó là pack
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)
<class 'tuple'>12345678910

Lưu ý:

Bạn không nên nhầm lẫn việc này với việc force keyword-only argument

Không được phép để 2 parameter cùng làm nhiệm vụ packing argument trong một hàm

Nếu sau một packing parameter còn có những parameter khác, khi gọi hàm muốn truyền giá trị vào cho các parameter sau packing parameter bạn cần phải sử dụng keyword argument.

>>> def f(*args, kter):
...     print(kter)
...
>>> f('1', '2')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: f() missing 1 required keyword-only argument: 'kter'
>>> f('1', '2', kter='3')
3123456789

Bạn có thể sử dụng kĩ  thuật này khi khai báo biến. Kteam sẽ nói về vấn đề này ở một bài khác.

Ở những ví dụ trên các bạn có thể thấy Kteam sử dụng biến packing có tên là args. Đó không phải là ngẫu nhiên mà là một quy ước nhỏ của các Pythonist với nhau. Thường người ta sẽ sử dụng biến có tên là args (viết gọn của arguments) để làm biến packing.

Trong Python, có rất nhiều  quy ước là những luật bất thành văn như cách đặt tên biến, cách định  dạng code, cách đặt tên file. Bạn sẽ biết thêm ở một bài khác của Kteam.

Unpacking arguments với **

Ta thử unpacking một Dict chỉ với một dấu *

>>> dic = {'name': 'Kteam', 'member': 69}
>>> def kteam(a, b):
...     print(a)
...     print(b)
...
>>> kteam(*dic)
name
member12345678

Như bạn thấy, chúng ta chỉ lấy được key thôi.

Với Dict, thì nó phức tạp hơn một xíu khi mỗi  phần tử là một cặp key và value. Vậy nên một dấu * là không đủ nội công để unpack hết được các giá trị. Do đó ta phải nhờ đến một cặp **.

Nếu bạn unpacking một Dictionary để truyền argument vào cho hàm khi gọi hàm thì đây chính là dạng keyword argument. Vậy nên bạn phải chắc chắn rằng parameter với key là giống nhau.

>>> dic = {'name': 'Kteam', 'member': 69}
>>> def kteam(a, b):
...     print(a)
...     print(b)
...
>>> kteam(**dic)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: kteam() got an unexpected keyword argument 'name'
>>> def kteam(name, member):
...     print('name =>', name)
...     print('member =>', member)
...

>>> kteam(**dic)
name => Kteam
member => 691234567891011121314151617

Packing arguments với **

Đã có unpacking với ** thì cũng phải có packing. Khác với dấu * là gói những positional argument thì ** lại gói các keyword argument. Và đương nhiên, nó sẽ gói trong một Dict. Nếu không truyền gì vào sẽ là một dict rỗng.

>>> def kteam(**kwargs):
...     print(kwargs)
...     print(type(kwargs))
...

>>> kteam(name='Kteam', member=69)
{'name': 'Kteam', 'member': 69}
<class 'dict'>12345678

Tên biến kwargs (viết gọn của keyword arguments) cũng là một quy ước đặt tên.

>>> def kteam(**kwargs):
...     for key, value in kwargs.items(): # phương thức items của kiểu dữ liệu Dict
...         print(key, '=>', value)
...
>>> kteam(id=3424, name='Henry', age=18, lang='Python')
id => 3424
name => Henry
age => 18
lang => Python123456789

Lưu ý: bạn không được phép bỏ các positional parameter sau biến packing mà có ** giống như với *.

>>> def f(**a, b):
  File "<stdin>", line 1
    def f(**a, b):
               ^
SyntaxError: invalid syntax12345

Nhờ những kiến thức trên, bạn có thể có một hàm cực kì linh hoạt như sau

>>> def best_function_ever(*args, **kwargs):
...     # việc còn lại của bạn là thỏa sức biến tấu
...     pass
...1234

Bạn hãy nắm chắc kĩ thuật này, tuy đơn giản nhưng lại được sử dụng rất nhiều.

Lượt xem: 1071

Các bài học liên quan