Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Kiểm tra HK1 Sinh 9 Vĩnh Phúc

6077a74c11c9a4ae42eb9dba6c946531
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-26 21:58:59 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 218 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GD ĐT VĨNH PHÚC HDC KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2015- 2016 MÔN SINH HỌC LỚP I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Câu Đáp án II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm) Câu Nội dung Điểm Quy luật phân li: Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như cơ thể thuần chủng của 0,5 Qui luật phân ly độc lập: Các cặp nhân tố di truyền đã phân ly độc lập trong quá trình phát sinh giao tử. 0,5 Vai trò của NST NST là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN có vai trò quan trọng trong sự di truyền. 0,5 Nhờ sự tự sao của ADN dẫn đến sự nhân đôi của NST Các gen quy định tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể. 0,5 Cấu trúc không gian của phân tử ADN: Phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép, gồm mạch đơn song song, xoắn đều quanh trục theo chiều từ trái sang phải. 0,5 Mỗi vòng xoắn cao 34 A0 gồm 10 cặp nuclêôtit, đường kính vòng xoắn là 20 A0. 0,5 Các nuclêôtit giữa mạch liên kết với nhau bằng các liên kết hiđro tạo thành từng cặp A-T; G-X theo nguyên tắc bổ sung. 0,5 ADN tự nhân đôi theo NTBS và nguyên tắc giữ lại một nửa (bán bảo toàn) 0,5 Mạch mARN: Trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen: Mạch gốc: Mạch bổ sung: 0,5 0,5 Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặp nuclêôtit. 0,5 Đột biến gen biểu hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật vì phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời trong tự nhiên gây rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin. 0,5 Những khó khăn khi nghiên cứu di truyền người: Người sinh sản muộn, đẻ ít con. Vì lí do xã hội không thể áp dụng các phương pháp lai và gây đột biến. 0,25 0,25 Các phương pháp nghiên cứu di truyền người: Phương pháp nghiên cứu phả hệ. Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh. 0,25 0,25 ----Hết----
2020-09-27 19:01:55