Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

kiểm tra động học chất điểm phần 5 vật lý lớp 10

66653861346336666636616264306434353861356235396334333465323066323537623739343065626531363562316136623335666464633234663537653566
Gửi bởi: thuvienvatly vào 11:52 PM ngày 9-08-2016 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 256 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Kiểm tra 20 phút Đề Câu 1: (3 điể m) iề vào nh ững còn thi ếu trong phát bi ếu sau: Chuy ển độ ng th ẳng (1)… là chuy ển độ ng có qu đạ là (2)… và có (3)… bi ến đổ đề theo th ời gian. Câu 2: (3 điể m) Ng ười ta th ơi ột hòn đá ột độ cao 54,6 so ới ặt đấ t. ấy 9,8 m/s2 a) ật ơi đế ặt đấ trong bao lâu? b) Tính ận ốc ủa ật khi ch ạm đất. c) Sau th ời gian bao lâu thì ật ơi đượ nửa quãng đườ ng. Câu 3: (4 điể m) ột mô-tô đang chuy ển độ ng th ẳng đều ốc độ m/s thì ăng ốc chuy ển độ ng nhanh ần đề u. Sau xe đạt tốc độ là 18 m/s. a) Tính gia ốc ủa xe b) Vi ết ph ương trình chuy ển độ ng ủa xe lúc ăng c) Tính quãng đường ật đi đượ và ận ốc ủa ật sau s. d) Ngay khi mô-tô ắt đầ ăng ốc thì đằ ng tr ước cách mô-tô ột đoạn là 30 có ột ô-tô đang chuy ển độ ng th ẳng đều ới ốc độ 18 m/s. ỏi sau bao lâu lúc mô-tô ăng ốc thì hai xe ặp nhau Kiểm tra 20 phút Đề Câu 1: (3 điể m) iề vào nh ững còn thi ếu trong phát bi ếu sau: Chuy ển độ ng th ẳng (1)… là chuy ển độ ng có qu đạ là (2)… và có (3)… ăng ần đề theo th ời gian. Câu 2: (3 điể m) Ng ười ta th ột ật ơi ột độ cao so ới ặt đấ t, sau thì ật ch ạm đất. ấy 9,8 m/s2 a) Tính độ cao h. b) Tính ận ốc ủa hòn đá khi ch ạm đất. c) Sau th ời gian bao lâu thì viên đá ơi đượ 2/3 quãng đườ ng. Câu 3: (4 điể m) ột mô-tô đang chuy ển độ ng th ẳng đều ốc độ 20 m/s thì hãm phanh chuy ển độ ng ch ậm ần đề u. Sau xe đạt tốc độ là 15 m/s. a) Tính gia ốc ủa xe. b) Vi ết ph ương trình chuy ển độ ng ủa xe lúc ăng c. c) Tính quãng đường xe ch ạy đượ từ lúc ắt đầ hãm phanh đến khi ừng ại. d) Ngay khi mô-tô ắt đầ gi ảm ốc thì đằ ng sau cách mô-tô ột đoạn là 30 có ột ô-tô đang chuy ển độ ng th ẳng đều ới ốc độ 16 m/s. ỏi sau bao lâu lúc mô-tô gi ảm ốc thì hai xe ặp nhau. Ki ểm tra 20 phút Đề Câu 1: (3 điể m) iề vào nh ững còn thi ếu trong phát bi ếu sau: Chuy ển độ ng th ẳng (1)… là chuy ển độ ng có qu đạ là (2)… và có (3)… ch ậm ần đề theo th ời gian. Câu 2: (3 điể m) Ng ười ta th ơi ột hòn đá ột độ cao h, bi ết ận ốc khi ch ạm đất là 25 m/s. ấy 10 m/s2 a) Tính độ cao h? b) ật ơi đế ặt đấ trong bao lâu. c) Sau th ời gian bao lâu thì ật ơi đượ 3/4 quãng đườ ng. Câu 3: (4 điể m) ột mô-tô đang chuy ển độ ng th ẳng đều ốc độ m/s thì ăng ốc chuy ển độ ng nhanh ần đề u. Sau xe đạt tốc độ là 18 m/s. a) Tính gia ốc ủa xe b) Vi ết ph ương trình chuy ển độ ng ủa xe lúc ăng c) Tính quãng đường ật đi đượ và ận ốc ủa ật sau s. d) Ngay khi mô-tô ắt đầ ăng ốc thì phía tr ước cách mô-tô ột đoạn là 30 có ột ô-tô đang chuy ển độ ng th ẳng đều ới ốc độ 18 m/s. ỏi sau bao lâu lúc mô-tô ăng ốc thì hai xe ặp nhau Ki ểm tra 20 phút Đề Câu 1: (3 điể m) Điề vào nh ững còn thi ếu trong phát bi ếu sau: Chuy ển độ ng (1)… là chuy ển độ ng (2)…, có ph ương th ẳng đứng, chi ều (3)…, có gia ốc là 9,8 m/s2 Câu 2: (3 điể m) Ng ười ta th ơi ột hòn đá ột độ cao h, sau 5s thì ật ch ạm đất. ấy 10 m/s2 a) Tính độ cao h? b) Tính ận ốc ủa hòn đá khi ch ạm đất. c) ếu đư ật lên cao thêm ột đoạn ằng 1/4 độ cao ban đầu thì sau bao lâu ật ch ạm đất. Câu 3: (4 điể m) ột mô-tô đang chuy ển độ ng th ẳng đều ốc độ 20 m/s thì hãm phanh chuy ển độ ng ch ậm ần đề u. Sau xe đạt tốc độ là 15 m/s. a) Tính gia ốc ủa xe. b) Vi ết ph ương trình chuy ển độ ng ủa xe lúc ăng c. c) Tính quãng đường xe ch ạy đượ từ lúc ắt đầ hãm phanh đến khi ừng ại. d) Ngay khi mô-tô ắt đầ gi ảm ốc thì đằ ng sau cách mô-tô ột đoạn là 30 có ột ô-tô đang chuy ển độ ng th ẳng đều ới ốc độ 16 m/s. ỏi sau bao lâu lúc mô-tô gi ảm ốc thì hai xe ặp nhau.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.