Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Khoảng cách trong không gian (phần 2) ôn thi đại học môn toán

39616437303665316565366131346533623232633836616366613736386261356462393561343434336166316665626365376438303637363866646536393137
Gửi bởi: hoangnhung vào 11:07 AM ngày 5-04-2016 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 231 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

doc24.vn I. KHO\\fNG CÁCH ỘT IỀ ỚI ỘT ẶT PH ẲNGD \\bng 2. Khoảng cách tới ặt phẳng (P), vớ là chân ờn caoVí 1. VH]: Cho hình chóp S.A BCD có đáy ABCD là hình vuông, tâm O, ạnh 2.a Bi ết SA 2a vàSA (ABCD ). Tính khoả ng cách a) từ (SBC ).b) từ (SCD ).c) từ (SBD ).d) Gọi là trung đi ểm c\\ba BC tính khoả ng cách từ (SCM ); (SDM ).e) Gọi là trung đi ểm c\\ba SB tính khoả ng cách từ ặt phẳ ng (DMI ).Ví 2. VH]: Cho hình chóp tam giác S.AB có đáy ABC vớ 0; 60= =AB AC BAC Gọ là trung điểm \\ba BC là trung điểm \\ba AI, tam giác SAI cân ại và n\\f trong ặt phẳ ng vuông góc vớ (ABC). Bi ết góc gi ữa ặt phẳ ng (SAB và ABC) b\\fng vớ 3cosα .19= Tính khoả ng cácha) từ (SBC ).b) từ (ABJ ), vớ là trung đi ểm c\\ba SC .Hướng dẫn: Tính ợ 2;5=H Kd với là trung điểm HC Ta cũng tính ợc 4; ,3= =aCH CL với là giao điểm kéo dài c\\ba HK và AB. Ví 3. ĐVH]: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại và với .= =AB BC AD Hình chiếu vuông góc \\ba lên ặt ph ẳng ABCD) là trung điểm c\\ba AC Biết góc gi ữa ặt ph ẳng SBC và mặt ph ẳng ABCD) \\fng 60 0. Tính kho ảng cách a) từ ặt ph ẳng SAB )b) từ ặt ph ẳng SCD)c) từ ặt ph ẳng SBD)BÀI TẬP LUYỆN Bài 1. VH]: Cho hình chóp tam giác u S.ABC có đáy là tam giác u ạnh a, ạnh bên \\fng a. Gọi là tâm đáy. Tính kho ảng cách a) từ SAB ).b) Gọi M, là trung điểm \\ba AB, BC Tính kho ảng cách SMN ).\\b \\b\\f \Zgdoc24.vnĐ/s: a) )23;72d SAB b) )23;279d SMN a=Bài 2. [Đ VH]: Cho hình chóp S.A BCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với 3.= =AB AD Biết tam giác SAB u và \\fm trong ặt ph ẳng vuông góc ới đáy. a) từ SBC ).b) từ SCD).c) từ SBD).d) Gọi là trung điểm \\ba AB tính kho ảng cách SCM ); từ SDM ).Đ/s: a) 3ab) 62ac) 64a d) 32aBài 3. VH]: Cho hình chóp .ABCD có đáy là hình vuông ạnh a, ặt bên SAB vuông góc ới đáy và SA SB Tính kho ảng cách a) từ n ABCD ).b) từ trung điểm \\ba CD n SHC ), là trung điểm AB.c) từ n SHC ).d) từ AD n SBC ).Bài 4. VH]: Cho hình chóp .ABCD có đáy là hình ch nh ật, AB 2a; 2=AD ọi là trung điểm \\ba AB Hai ặt ph ẳng SAC và (SDM) cùng vuông góc ới đáy. Bi ết 6=SH ới là giao điểm \\ba AC và DM Tính khoả ng cách từ n SAD ).