loading
back to top
Hiển thị 1 - 8 trên 77 kết quả
Giáo án Vật lý 9 bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Giáo án Vật lý 9 bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Giáo án Vật lý 9 bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

dethithu    Vật lý    Lớp 9   
31/08/2017 lúc 10:58    26    0   
Giáo án Vật lý 9 bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng

Giáo án Vật lý 9 bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng

Giáo án Vật lý 9 bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

dethithu    Vật lý    Lớp 9   
31/08/2017 lúc 10:56    35    0   
Giáo án Vật lý 9 bài 54:Sự trộn các ánh sáng màu

Giáo án Vật lý 9 bài 54:Sự trộn các ánh sáng màu

Giáo án Vật lý 9 bài 54:Sự trộn các ánh sáng màu là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

dethithu    Vật lý    Lớp 9   
31/08/2017 lúc 10:55    28    0   
Giáo án Vật lý 9 bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới áng sáng màu

Giáo án Vật lý 9 bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới áng sáng màu

Giáo án Vật lý 9 bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới áng sáng màu là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

dethithu    Vật lý    Lớp 9   
31/08/2017 lúc 10:52    23    0   
Giáo án Vật lý 9 bài 56: Các tác dụng của ánh sáng

Giáo án Vật lý 9 bài 56: Các tác dụng của ánh sáng

Giáo án Vật lý 9 bài 56: Các tác dụng của ánh sáng là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

dethithu    Vật lý    Lớp 9   
31/08/2017 lúc 10:50    24    0   
Giáo án Vật lý 9 bài 57: Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

Giáo án Vật lý 9 bài 57: Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

Giáo án Vật lý 9 bài 57: Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

dethithu    Vật lý    Lớp 9   
31/08/2017 lúc 10:48    17    0   
Giáo án Vật lý 9 bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Giáo án Vật lý 9 bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Giáo án Vật lý 9 bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

dethithu    Vật lý    Lớp 9   
31/08/2017 lúc 10:46    12    0   
Giáo án Vật lý 9 bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng

Giáo án Vật lý 9 bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng

Giáo án Vật lý 9 bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

dethithu    Vật lý    Lớp 9   
31/08/2017 lúc 10:44    13    0   
Giáo án Vật lý 9 bài 61: Sản xuất điện năng-Nhiệt năng và thủy điện

Giáo án Vật lý 9 bài 61: Sản xuất điện năng-Nhiệt năng và thủy điện

Giáo án Vật lý 9 bài 61: Sản xuất điện năng-Nhiệt năng và thủy điện là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

dethithu    Vật lý    Lớp 9   
31/08/2017 lúc 10:43    12    0   
Giáo án vật lý 9 bài 44: Thấu kính phân kì

Giáo án vật lý 9 bài 44: Thấu kính phân kì

Giáo án vật lý 9 bài 44: Thấu kính phân kì là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

dethithu    Vật lý    Lớp 9   
31/08/2017 lúc 10:39    15    0   
Hiển thị 1 - 8 trên 77 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến