loading
back to top
Hiển thị 1 - 1 trên 6 kết quả
Bài giảng bài 12 kiểu xâu tin học lớp 11

Bài giảng bài 12 kiểu xâu tin học lớp 11

Bài giảng bài 12 kiểu xâu tin học lớp 11 là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 11   
19/12/2016 lúc 11:33    891    17   
Bài giảng photoshop cs5

Bài giảng photoshop cs5

Bài giảng photoshop cs5 là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

14465    Tin học    Tài liệu lớp chung   
09/09/2016 lúc 21:47    183    10   
giáo án tin học lớp 8

giáo án tin học lớp 8

giáo án tin học lớp 8 là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

thanhdatlocnga    Tin học    Lớp 8   
06/09/2016 lúc 22:27    209    5   
bài 2 thông tin và biểu diễn thông tin

bài 2 thông tin và biểu diễn thông tin

Bai 2 Thong tin va bieu dien thong tin là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

nhanthuat    Tin học    Lớp 6   
02/09/2016 lúc 16:18    588    1   
tin học lớp 5

tin học lớp 5

tin học lớp 5 là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tranhaquynhnhunhu    Tin học    Lớp 5   
26/08/2016 lúc 11:00    2022    46   
Tạo vào làm việc với bảng tin học lớp 10

Tạo vào làm việc với bảng tin học lớp 10

tạo vào làm việc với bảng tin học lớp 10 là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

14465    Tin học    Lớp 10   
26/05/2016 lúc 23:02    796    4   
Hiển thị 1 - 1 trên 6 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến