loading
back to top
Hiển thị 1 - 4 trên 33 kết quả
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 12

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 12

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 12 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.

2142990295745335    Tin học    Lớp 12   
24/11/2018 lúc 07:26    43    0   
giáo án tin học 11 mới nhất

giáo án tin học 11 mới nhất

giáo án tin học 11 mới nhất là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 12   
15/06/2018 lúc 15:42    145    8   
KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 12   
02/04/2018 lúc 17:18    185    0   
đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn tin học lớp 11 mã đề 210

đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn tin học lớp 11 mã đề 210

đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn tin học lớp 11 mã đề 210 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 12   
02/04/2018 lúc 11:42    139    0   
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIN HỌC 12

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIN HỌC 12

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIN HỌC 12 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 12   
29/03/2018 lúc 19:04    151    2   
giáo án tin học 12

giáo án tin học 12

giáo án tin học 12 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 12   
10/03/2018 lúc 16:49    179    0   
Giáo án môn tin học 12 (1)

Giáo án môn tin học 12 (1)

Giáo án môn tin học 12 (1) là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 12   
05/02/2018 lúc 22:43    192    4   
Giáo án môn tin học 12

Giáo án môn tin học 12

Giáo án môn tin học 12 là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 12   
05/02/2018 lúc 22:42    169    1   
Giáo án môn tin học 12

Giáo án môn tin học 12

Giáo án môn tin học 12 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 12   
05/02/2018 lúc 22:42    200    0   
Giáo án học kì 2 môn tin học 12

Giáo án học kì 2 môn tin học 12

Giáo án học kì 2 môn tin học 12 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 12   
05/02/2018 lúc 22:37    371    8   
Hiển thị 1 - 4 trên 33 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến