loading
back to top
Hiển thị 2 - 18 trên 176 kết quả
Học MS Excel 2013 bài 41: Hàm MODE

Học MS Excel 2013 bài 41: Hàm MODE

Học MS Excel 2013 bài 41: Hàm MODE là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Tin học    Tài liệu lớp chung   
26/06/2017 lúc 12:55    33    0   
Excel - Hàm HLOOKUP, hàm tìm kiếm trong Excel

Excel - Hàm HLOOKUP, hàm tìm kiếm trong Excel

Excel - Hàm HLOOKUP, hàm tìm kiếm trong Excel là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Tin học    Tài liệu lớp chung   
26/06/2017 lúc 12:53    32    0   
Cách chuyển PDF sang Excel

Cách chuyển PDF sang Excel

Cách chuyển PDF sang Excel là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Tin học    Tài liệu lớp chung   
26/06/2017 lúc 12:51    30    0   
Tự học Microsoft Excel

Tự học Microsoft Excel

Tự học Microsoft Excel là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Tin học    Tài liệu lớp chung   
26/06/2017 lúc 12:49    32    0   
Kiểm tra học kì 1 môn tin lớp 7

Kiểm tra học kì 1 môn tin lớp 7

Kiểm tra học kì 1 môn tin lớp 7 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 7 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

quynhnhu109    Tin học    Lớp 7   
25/06/2017 lúc 14:36    30    0   
Kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 6

Kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 6

Kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 6 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

quynhnhu109    Tin học    Lớp 6   
23/06/2017 lúc 14:40    41    0   
Kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 7

Kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 7

Kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 7 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 7 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

quynhnhu109    Tin học    Lớp 7   
23/06/2017 lúc 14:39    35    0   
Kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 9

Kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 9

Kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 9 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông

quynhnhu109    Tin học    Lớp 9   
23/06/2017 lúc 14:31    28    0   
Kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 8

Kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 8

Kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 8 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

quynhnhu109    Tin học    Lớp 8   
23/06/2017 lúc 14:28    41    0   
Hướng dẫn sử dụng CorelDRAW 12

Hướng dẫn sử dụng CorelDRAW 12

Hướng dẫn sử dụng CorelDRAW 12 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

dethithu    Tin học    Cao đẳng - Đại học   
23/06/2017 lúc 13:23    50    0   
Hiển thị 2 - 18 trên 176 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến