loading
back to top
Hiển thị 1 - 9 trên 84 kết quả
Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 5 (2)

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 5 (2)

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 5 (2) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được thành tích tốt, kết quả cao vào các trường trung học cơ sở.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 5   
15/01 lúc 15:56    0    0   
Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 3 (3)

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 3 (3)

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 3 (3) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 3 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 3   
15/01 lúc 13:39    0    0   
Đề thi học kì 1 môn tin lớp 10

Đề thi học kì 1 môn tin lớp 10

Đề thi học kì 1 môn tin lớp 10 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 10   
07/01/2018 lúc 08:54    0    0   
Đề thi học kì 1 môn tin lớp 10 (1)

Đề thi học kì 1 môn tin lớp 10 (1)

Đề thi học kì 1 môn tin lớp 10 (1) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 10   
07/01/2018 lúc 08:53    0    0   
Đề thi VIOLYMPIC học kì 1 môn toán lớp 5 (1)

Đề thi VIOLYMPIC học kì 1 môn toán lớp 5 (1)

Đề thi VIOLYMPIC học kì 1 môn toán lớp 5 (1) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được thành tích tốt, kết quả cao vào các trường trung học cơ sở.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 5   
07/01/2018 lúc 08:43    0    0   
Đề thi VIOLYMPIC học kì 1 môn toán lớp 5

Đề thi VIOLYMPIC học kì 1 môn toán lớp 5

Đề thi VIOLYMPIC học kì 1 môn toán lớp 5 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được thành tích tốt, kết quả cao vào các trường trung học cơ sở.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 5   
07/01/2018 lúc 08:42    0    0   
Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 5

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 5

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 5 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được thành tích tốt, kết quả cao vào các trường trung học cơ sở.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 5   
07/01/2018 lúc 08:35    0    0   
Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 5 (1)

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 5 (1)

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 5 (1) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được thành tích tốt, kết quả cao vào các trường trung học cơ sở.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 5   
07/01/2018 lúc 08:34    0    0   
Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 4 (1)

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 4 (1)

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 4 (1) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 4 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 4   
07/01/2018 lúc 08:33    0    0   
Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 3 (2)

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 3 (2)

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 3 (2) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 3 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 3   
07/01/2018 lúc 08:32    0    0   
Hiển thị 1 - 9 trên 84 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến