loading
back to top
Hiển thị 1 - 26 trên 257 kết quả
Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ cấp tiểu học

Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ cấp tiểu học

Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ cấp tiểu học là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được thành tích tốt, kết quả cao vào các trường trung học cơ sở.

anhkhoa41tlam    Tin học    Lớp 5   
18/06/2018 lúc 15:43    57    1   
Đề thi Tin học trẻ cấp tiểu học

Đề thi Tin học trẻ cấp tiểu học

Đề thi Tin học trẻ cấp tiểu học là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được thành tích tốt, kết quả cao vào các trường trung học cơ sở.

anhkhoa41tlam    Tin học    Lớp 5   
17/06/2018 lúc 16:05    53    1   
giáo án tin học 11 mới nhất

giáo án tin học 11 mới nhất

giáo án tin học 11 mới nhất là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 11   
15/06/2018 lúc 15:43    47    1   
giáo án tin học 11 mới nhất

giáo án tin học 11 mới nhất

giáo án tin học 11 mới nhất là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 12   
15/06/2018 lúc 15:42    43    0   
giáo án tin học 10 mới nhất

giáo án tin học 10 mới nhất

giáo án tin học 10 mới nhất là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 10   
15/06/2018 lúc 15:39    42    2   
Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 3 (2)

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 3 (2)

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 3 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 3 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

hoanghai123    Tin học    Lớp 3   
02/05/2018 lúc 14:12    100    1   
đề thi tin học học kỳ 2 lớp 3

đề thi tin học học kỳ 2 lớp 3

đề thi tin học học kỳ 2 lớp 3 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 3 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

hoanghai123    Tin học    Lớp 3   
02/05/2018 lúc 14:09    96    0   
Đề thi vào lớp 10 chuyên tin học (6)

Đề thi vào lớp 10 chuyên tin học (6)

Đề thi vào lớp 10 chuyên tin học (6) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 10   
29/04/2018 lúc 14:25    85    0   
đề thi vào lớp 10 môn tin học (2)

đề thi vào lớp 10 môn tin học (2)

đề thi vào lớp 10 môn tin học (2) là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 10   
28/04/2018 lúc 21:11    90    0   
KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 12   
02/04/2018 lúc 17:18    108    0   
Hiển thị 1 - 26 trên 257 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến