loading
back to top
Hiển thị 1 - 29 trên 282 kết quả
Tài liệu tin học C là gì

Tài liệu tin học C là gì

Tài liệu tin học C là gì là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

phucboyka1    Tin học    Tài liệu lớp chung   
26/12/2018 lúc 17:21    57    0   
Mạng máy tính (tiếp theo)

Mạng máy tính (tiếp theo)

Mạng máy tính (tiếp theo) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

1950441681918552    Tin học    Lớp 11   
28/11/2018 lúc 04:14    75    0   
45 câu hỏi trắc nghiệm word và excel cơ bản

45 câu hỏi trắc nghiệm word và excel cơ bản

45 câu hỏi trắc nghiệm word và excel cơ bản là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 11   
25/11/2018 lúc 14:34    104    2   
Đề thực hành excel cơ bản số 4

Đề thực hành excel cơ bản số 4

Đề thực hành excel cơ bản số 4 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 11   
25/11/2018 lúc 14:33    79    0   
Đề thực hành excel cơ bản số 3

Đề thực hành excel cơ bản số 3

Đề thực hành excel cơ bản số 3 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 11   
25/11/2018 lúc 14:32    52    0   
Đề thực hành excel cơ bản số 1

Đề thực hành excel cơ bản số 1

Đề thực hành excel cơ bản số 1 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 11   
25/11/2018 lúc 14:31    52    0   
Đề thực hành excel cơ bản số 2

Đề thực hành excel cơ bản số 2

Đề thực hành excel cơ bản số 2 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 11   
25/11/2018 lúc 14:31    50    0   
Đề thực hành powerpoint cơ bản số 2

Đề thực hành powerpoint cơ bản số 2

Đề thực hành powerpoint cơ bản số 2 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 11   
25/11/2018 lúc 14:30    40    0   
Đề thực hành powerpoint cơ bản số 3

Đề thực hành powerpoint cơ bản số 3

Đề thực hành powerpoint cơ bản số 3 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 11   
25/11/2018 lúc 14:29    32    0   
Đề thực hành powerpoint cơ bản số 5

Đề thực hành powerpoint cơ bản số 5

Đề thực hành powerpoint cơ bản số 5 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Tin học    Lớp 11   
25/11/2018 lúc 14:28    35    0   
Hiển thị 1 - 29 trên 282 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến