loading
back to top
Hiển thị 5 - 51 trên 501 kết quả
Các loại giới từ trong tiếng Anh và cách sử dụng

Các loại giới từ trong tiếng Anh và cách sử dụng

Các loại giới từ trong tiếng Anh và cách sử dụng là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
24/06/2017 lúc 21:02    66    1   
50 tính từ quan trọng nhất trong tiếng Anh

50 tính từ quan trọng nhất trong tiếng Anh

50 tính từ quan trọng nhất trong tiếng Anh là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
24/06/2017 lúc 21:00    43    0   
Bài tập Tiếng Anh thì hiện tại hoàn thành có đáp án

Bài tập Tiếng Anh thì hiện tại hoàn thành có đáp án

Bài tập Tiếng Anh thì hiện tại hoàn thành có đáp án là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
23/06/2017 lúc 10:15    1437    30   
Bài mẫu IELTS Bar Graph - 3

Bài mẫu IELTS Bar Graph - 3

Bài mẫu IELTS Bar Graph - 3 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
12/06/2017 lúc 11:11    71    0   
IELTS Writing Task 1: Line graph - Sample 1

IELTS Writing Task 1: Line graph - Sample 1

IELTS Writing Task 1: Line graph - Sample 1 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
12/06/2017 lúc 10:54    67    0   
IELTS Writing Task 1: Line graph - Sample 2

IELTS Writing Task 1: Line graph - Sample 2

IELTS Writing Task 1: Line graph - Sample 2 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
12/06/2017 lúc 10:53    83    0   
Các câu hỏi phỏng vấn Tiếng Anh thường gặp và cách trả lời

Các câu hỏi phỏng vấn Tiếng Anh thường gặp và cách trả lời

Các câu hỏi phỏng vấn Tiếng Anh thường gặp và cách trả lời là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
12/06/2017 lúc 10:51    73    0   
Các câu Tiếng Anh hay khi ngỏ ý muốn giúp đỡ người khác

Các câu Tiếng Anh hay khi ngỏ ý muốn giúp đỡ người khác

Các câu Tiếng Anh hay khi ngỏ ý muốn giúp đỡ người khác là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

dethithu    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
01/05/2017 lúc 16:24    91    1   
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghiệp - Lạm phát

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghiệp - Lạm phát

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghiệp - Lạm phát là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

dethithu    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
01/05/2017 lúc 16:23    79    0   
Tiếng Anh căn bản cho người bán hàng

Tiếng Anh căn bản cho người bán hàng

Tiếng Anh căn bản cho người bán hàng là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

dethithu    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
01/05/2017 lúc 16:20    91    0   
Hiển thị 5 - 51 trên 501 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến