loading
back to top
Hiển thị 1 - 2 trên 11 kết quả
Unit 6 My farm

Unit 6 My farm

Unit 6 My farm là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

nguyenphuongly940@gmail.com    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
30/09/2018 lúc 22:17    41    0   
Cách phát âm trong tiếng Anh

Cách phát âm trong tiếng Anh

Cách phát âm trong tiếng Anh là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

nguyenkhang    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
28/08/2017 lúc 20:39    146    2   
Tổng quát cách chia thì trong tiếng Anh bằng sơ đồ

Tổng quát cách chia thì trong tiếng Anh bằng sơ đồ

Tổng quát cách chia thì trong tiếng Anh bằng sơ đồ là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

nguyenkhang    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
28/08/2017 lúc 20:37    172    5   
từ điển tiếng anh

từ điển tiếng anh

từ điển tiếng anh là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoanghaish    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
08/10/2016 lúc 13:11    222    1   
Các câu hỏi tiếng anh

Các câu hỏi tiếng anh

cac cau hoi là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoanghaish    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
03/10/2016 lúc 10:08    195    0   
Rèn luyện Tiếng Anh giao tiếp chung cho tất cả mọi người

Rèn luyện Tiếng Anh giao tiếp chung cho tất cả mọi người

Rèn luyện Tiếng Anh giao tiếp chung cho tất cả mọi người là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuankhaimtb66    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
30/07/2016 lúc 10:59    202    1   
Giao tiếp Anh Văn qua điện thoại

Giao tiếp Anh Văn qua điện thoại

Giao tiếp Anh Văn qua điện thoại là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuankhaimtb66    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
30/07/2016 lúc 10:54    162    0   
Tiếng An giao tiếp cơ bản - Unit 1

Tiếng An giao tiếp cơ bản - Unit 1

Tiếng An giao tiếp cơ bản - Unit 1 là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuankhaimtb66    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
30/07/2016 lúc 10:45    214    0   
Các mẫu câu thông dụng trong Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày

Các mẫu câu thông dụng trong Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày

Các mẫu câu thông dụng trong Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuankhaimtb66    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
30/07/2016 lúc 10:34    246    0   
BÀI GIẢNG đọc hiểu

BÀI GIẢNG đọc hiểu

BÀI GIẢNG đọc hiểu là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

phamhaichau29101998@gmail.com    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
15/05/2016 lúc 06:22    686    3   
Hiển thị 1 - 2 trên 11 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến