loading
back to top
Hiển thị 1 - 17 trên 162 kết quả
Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 7: Artificial Intelligence

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 7: Artificial Intelligence

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 7: Artificial Intelligence là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 12   
11/09/2017 lúc 11:27    16    0   
Giáo án Tiếng Anh 9 Unit 4: Learning a foreign language

Giáo án Tiếng Anh 9 Unit 4: Learning a foreign language

Giáo án Tiếng Anh 9 Unit 4: Learning a foreign language là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 9   
10/09/2017 lúc 16:49    11    0   
Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 1: A day in the life of

Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 1: A day in the life of

Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 1: A day in the life of là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 10   
10/09/2017 lúc 16:46    12    0   
Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 2: School talks

Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 2: School talks

Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 2: School talks là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 10   
10/09/2017 lúc 16:44    13    0   
Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 3: People\'s background

Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 3: People's background

Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 3: People's background là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 10   
10/09/2017 lúc 16:43    21    0   
Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 6: An excursion

Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 6: An excursion

Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 6: An excursion là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 10   
10/09/2017 lúc 15:13    11    0   
Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 7: The mass media

Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 7: The mass media

Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 7: The mass media là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 10   
10/09/2017 lúc 15:12    13    0   
Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 2: Cultural diversity

Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 2: Cultural diversity

Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 2: Cultural diversity là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 12   
09/09/2017 lúc 18:13    23    0   
Giáo án Tiếng Anh 12 unit 4: School education system

Giáo án Tiếng Anh 12 unit 4: School education system

Giáo án Tiếng Anh 12 unit 4: School education system là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 12   
09/09/2017 lúc 18:11    15    0   
Giáo án Tiếng Anh 12 unit 6: Future jobs

Giáo án Tiếng Anh 12 unit 6: Future jobs

Giáo án Tiếng Anh 12 unit 6: Future jobs là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 12   
09/09/2017 lúc 18:08    14    0   
Hiển thị 1 - 17 trên 162 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến