loading
back to top
Hiển thị 1 - 1 trên 10 kết quả
24 Đề thi đại học môn Tiếng Anh 12

24 Đề thi đại học môn Tiếng Anh 12

24 Đề thi đại học môn Tiếng Anh 12 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ.

kynguyen1712@gmail.com    Ngoại ngữ    Cao đẳng - Đại học   
01/11/2017 lúc 09:34    268    10   
Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hellochao    Ngoại ngữ    Cao đẳng - Đại học   
10/04/2017 lúc 14:20    159    1   
Tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm

Tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm

Tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hellochao    Ngoại ngữ    Cao đẳng - Đại học   
10/04/2017 lúc 14:17    183    2   
Tiếng Anh thư tín thương mại bài 2: Trả lời Thư hỏi hàng

Tiếng Anh thư tín thương mại bài 2: Trả lời Thư hỏi hàng

Tiếng Anh thư tín thương mại bài 2: Trả lời Thư hỏi hàng là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hellochao    Ngoại ngữ    Cao đẳng - Đại học   
10/04/2017 lúc 14:16    874    9   
Tiếng Anh thư tín thương mại bài 3: Thư đặt hàng

Tiếng Anh thư tín thương mại bài 3: Thư đặt hàng

Tiếng Anh thư tín thương mại bài 3: Thư đặt hàng là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hellochao    Ngoại ngữ    Cao đẳng - Đại học   
10/04/2017 lúc 14:15    974    7   
Từ lóng và cụm từ Tiếng Anh chuyên dùng ở nhà hàng

Từ lóng và cụm từ Tiếng Anh chuyên dùng ở nhà hàng

Từ lóng và cụm từ Tiếng Anh chuyên dùng ở nhà hàng là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hellochao    Ngoại ngữ    Cao đẳng - Đại học   
10/04/2017 lúc 14:12    137    2   
Tiếng Anh thư tín thương mại bài 1: Thư hỏi hàng (Business Enquiry Letter)

Tiếng Anh thư tín thương mại bài 1: Thư hỏi hàng (Business Enquiry Letter)

Tiếng Anh thư tín thương mại bài 1: Thư hỏi hàng (Business Enquiry Letter) là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hellochao    Ngoại ngữ    Cao đẳng - Đại học   
10/04/2017 lúc 14:08    461    0   
Sample Business Letters (101 - 200)

Sample Business Letters (101 - 200)

Sample Business Letters (101 - 200) là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hellochao    Ngoại ngữ    Cao đẳng - Đại học   
10/04/2017 lúc 14:06    169    0   
Từ vựng Tiếng Anh về khách sạn

Từ vựng Tiếng Anh về khách sạn

Từ vựng Tiếng Anh về khách sạn là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hellochao    Ngoại ngữ    Cao đẳng - Đại học   
10/04/2017 lúc 14:05    164    1   
Những câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng Tiếng anh

Những câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng Tiếng anh

Những câu hỏi phỏng vấn kế toán bằng Tiếng anh là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hellochao    Ngoại ngữ    Cao đẳng - Đại học   
10/04/2017 lúc 14:03    196    1   
Hiển thị 1 - 1 trên 10 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến