loading
back to top
Hiển thị 1 - 13 trên 128 kết quả
Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Lịch sử trường THCS Phan Chu Trinh - Khánh Hòa

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Lịch sử trường THCS Phan Chu Trinh - Khánh Hòa

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Lịch sử trường THCS Phan Chu Trinh - Khánh Hòa là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

tailieuvn    Lịch sử    Lớp 6   
09/05/2016 lúc 14:56    379    0   
Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Văn Khê, Hà Nội năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Văn Khê, Hà Nội năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Văn Khê, Hà Nội năm 2015 - 2016 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

tailieuvn    Lịch sử    Lớp 6   
09/05/2016 lúc 15:02    473    1   
CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

216677315380696    Lịch sử    Lớp 6   
17/05/2016 lúc 14:39    689    0   
NƯỚC CHAM- PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X

NƯỚC CHAM- PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X

NƯỚC CHAM- PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

216677315380696    Lịch sử    Lớp 6   
18/05/2016 lúc 14:09    243    2   
TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

216677315380696    Lịch sử    Lớp 6   
18/05/2016 lúc 14:10    269    0   
NƯỚC VĂN LANG

NƯỚC VĂN LANG

NƯỚC VĂN LANG là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

216677315380696    Lịch sử    Lớp 6   
18/05/2016 lúc 14:11    310    1   
CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC VÀ HỌ DƯƠNG

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC VÀ HỌ DƯƠNG

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC VÀ HỌ DƯƠNG là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

216677315380696    Lịch sử    Lớp 6   
18/05/2016 lúc 14:13    291    0   
 CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

216677315380696    Lịch sử    Lớp 6   
18/05/2016 lúc 14:14    336    0   
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

216677315380696    Lịch sử    Lớp 6   
18/05/2016 lúc 14:15    2439    6   
VĂN HÓA CỔ Đại

VĂN HÓA CỔ Đại

VĂN HÓA CỔ Đại là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

216677315380696    Lịch sử    Lớp 6   
18/05/2016 lúc 14:16    295    1   
Hiển thị 1 - 13 trên 128 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến