loading
back to top
Hiển thị 1 - 3 trên 25 kết quả
Đời sống văn hóa thời Trần

Đời sống văn hóa thời Trần

Đời sống văn hóa thời Trần là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 7 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Lịch sử    Lớp 7   
25/07/2017 lúc 16:10    75    0   
Trận chiến thành Ung Châu năm 1075

Trận chiến thành Ung Châu năm 1075

Trận chiến thành Ung Châu năm 1075 là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 7 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

348485515486520    Lịch sử    Lớp 7   
23/10/2016 lúc 20:27    152    0   
Bài Nước Văn Lang Lịch sử 4

Bài Nước Văn Lang Lịch sử 4

Bài Nước Văn Lang Lịch sử 4 là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 4 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

trung123    Lịch sử    Lớp 4   
06/10/2016 lúc 18:56    876    5   
bài giảng lịch sử lớp 7 (phần 1)

bài giảng lịch sử lớp 7 (phần 1)

bài giảng lịch sử lớp 7 (phần 1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 7 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

thanhdatlocnga    Lịch sử    Lớp 7   
07/09/2016 lúc 21:38    224    4   
 Bài giảng Lịch sử 12 bài 26

Bài giảng Lịch sử 12 bài 26

Bài giảng Lịch sử 12 bài 26 là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuankhaimtb66    Lịch sử    Lớp 12   
02/08/2016 lúc 10:19    227    2   
 Bài giảng Phong trào dân chủ 1936 - 1939 Lịch sử 12

Bài giảng Phong trào dân chủ 1936 - 1939 Lịch sử 12

Bài giảng Phong trào dân chủ 1936 - 1939 Lịch sử 12 là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuankhaimtb66    Lịch sử    Lớp 12   
02/08/2016 lúc 10:17    213    5   
Bài giảng Lịch sử văn minh thế giới

Bài giảng Lịch sử văn minh thế giới

Bài giảng Lịch sử văn minh thế giới là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuankhaimtb66    Lịch sử    Tài liệu lớp chung   
01/08/2016 lúc 21:57    343    11   
Bai 6 : Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á ( tiết 2 )

Bai 6 : Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á ( tiết 2 )

Bai 6 : Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á ( tiết 2 ) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 7 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tranvietha@gmail.com    Lịch sử    Lớp 7   
22/07/2016 lúc 12:25    922    9   
Bài giảng Lịch sử lớp 11 bài 20

Bài giảng Lịch sử lớp 11 bài 20

Bài giảng Lịch sử lớp 11 bài 20 là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

nhanthuat    Lịch sử    Lớp 11   
11/06/2016 lúc 19:58    272    3   
bài giảng các quốc gia cổ đại

bài giảng các quốc gia cổ đại

bài giảng các quốc gia cổ đại là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

nhanthuat    Lịch sử    Lớp 10   
11/06/2016 lúc 13:29    201    0   
Hiển thị 1 - 3 trên 25 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến