loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!
Hiển thị 1 - 24 trên 240 kết quả
Các công thức giải nhanh trắc nghiệm hoá học

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm hoá học

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm hoá học là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
07/04/2017 lúc 08:46    48    3   
Các công thức giải nhanh trong trắc nghiệm Hóa học 12

Các công thức giải nhanh trong trắc nghiệm Hóa học 12

Các công thức giải nhanh trong trắc nghiệm Hóa học 12 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

263612874096354    Hóa học    Lớp 12   
13/03/2017 lúc 22:27    57    3   
Giải bài tập trang 158 SGK Hóa lớp 9: Tinh bột và xenlulozơ

Giải bài tập trang 158 SGK Hóa lớp 9: Tinh bột và xenlulozơ

Giải bài tập trang 158 SGK Hóa lớp 9: Tinh bột và xenlulozơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Hóa học    Lớp 9   
09/03/2017 lúc 08:30    164    0   
Lập công thức phân tử của hữu cơ theo công thức đơn giản nhất

Lập công thức phân tử của hữu cơ theo công thức đơn giản nhất

Lập công thức phân tử của hữu cơ theo công thức đơn giản nhất là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

daothianhphuc1511@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
08/03/2017 lúc 14:55    23    0   
Giải bài tập trang 139 SGK Hóa lớp 9: Rượu etylic

Giải bài tập trang 139 SGK Hóa lớp 9: Rượu etylic

Giải bài tập trang 139 SGK Hóa lớp 9: Rượu etylic là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Hóa học    Lớp 9   
07/03/2017 lúc 15:27    187    0   
Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9: Axit axetic

Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9: Axit axetic

Giải bài tập trang 143 SGK Hóa lớp 9: Axit axetic là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Hóa học    Lớp 9   
07/03/2017 lúc 15:22    149    0   
Giải bài tập trang 144 SGK Hóa lớp 9: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Giải bài tập trang 144 SGK Hóa lớp 9: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Giải bài tập trang 144 SGK Hóa lớp 9: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Hóa học    Lớp 9   
07/03/2017 lúc 15:17    150    0   
Giải bài tập trang 132 SGK Hóa lớp 9: Nhiên liệu

Giải bài tập trang 132 SGK Hóa lớp 9: Nhiên liệu

Giải bài tập trang 132 SGK Hóa lớp 9: Nhiên liệu là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Hóa học    Lớp 9   
06/03/2017 lúc 19:30    64    0   
Giải bài tập trang 133 SGK Hóa lớp 9: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu

Giải bài tập trang 133 SGK Hóa lớp 9: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu

Giải bài tập trang 133 SGK Hóa lớp 9: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Hóa học    Lớp 9   
06/03/2017 lúc 19:25    163    0   
Giải bài tập trang 74 SGK Hóa học lớp 10: Hóa trị và số oxi hóa

Giải bài tập trang 74 SGK Hóa học lớp 10: Hóa trị và số oxi hóa

Giải bài tập trang 74 SGK Hóa học lớp 10: Hóa trị và số oxi hóa là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Hóa học    Lớp 10   
04/03/2017 lúc 17:46    40    0   
Hiển thị 1 - 24 trên 240 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến