loading
back to top
Hiển thị 1 - 115 trên 1145 kết quả
125 câu hỏi ôn tập hóa hữu cơ 12

125 câu hỏi ôn tập hóa hữu cơ 12

125 câu hỏi ôn tập hóa hữu cơ 12 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
11/12 lúc 16:01    13    0   
Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn hóa học năm 2019

Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn hóa học năm 2019

Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn hóa học năm 2019 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
08/12 lúc 15:27    16    0   
Đáp án chi tiết đề thi minh họa THPT Quốc gia môn hóa học năm 2019

Đáp án chi tiết đề thi minh họa THPT Quốc gia môn hóa học năm 2019

Đáp án chi tiết đề thi minh họa THPT Quốc gia môn hóa học năm 2019 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
08/12 lúc 15:25    29    1   
Sự Điện Li

Sự Điện Li

Sự Điện Li là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
05/12/2018 lúc 23:36    13    0   
Phi Kim

Phi Kim

Phi Kim là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
05/12/2018 lúc 23:35    12    0   
PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ,

PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ,

PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ, là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 12   
05/12/2018 lúc 23:34    20    0   
KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 12   
05/12/2018 lúc 23:34    13    0   
Hidrocacbon

Hidrocacbon

Hidrocacbon là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
05/12/2018 lúc 23:33    9    0   
ESTE - LIPIT

ESTE - LIPIT

ESTE - LIPIT là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 12   
05/12/2018 lúc 23:32    12    0   
DẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL-PHENOL

DẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL-PHENOL

DẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL-PHENOL là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
05/12/2018 lúc 23:32    9    0   
Hiển thị 1 - 115 trên 1145 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến