loading
back to top
Hiển thị 1 - 47 trên 464 kết quả
Bài tập trắc nghiệm chương V: Dẫn xuất hiđrocacbon-Polime

Bài tập trắc nghiệm chương V: Dẫn xuất hiđrocacbon-Polime

Bài tập trắc nghiệm chương V: Dẫn xuất hiđrocacbon-Polime là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
27/07/2018 lúc 15:29    13    0   
Bài tập về polime

Bài tập về polime

Bài tập về polime là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
27/07/2018 lúc 15:28    12    0   
Lý thuyết về polime

Lý thuyết về polime

Lý thuyết về polime là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
27/07/2018 lúc 15:25    11    0   
Bài tập trắc nghiệm saccarozơ

Bài tập trắc nghiệm saccarozơ

Bài tập trắc nghiệm saccarozơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
24/07/2018 lúc 10:12    19    0   
Bài tập về phản ứng tráng gương của glucozơ

Bài tập về phản ứng tráng gương của glucozơ

Bài tập về phản ứng tráng gương của glucozơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
24/07/2018 lúc 10:11    47    0   
Bài tập phản ứng lên men glucozơ

Bài tập phản ứng lên men glucozơ

Bài tập phản ứng lên men glucozơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
24/07/2018 lúc 10:07    24    0   
Bài tập thuỷ phân tinh bột, xenlulozơ

Bài tập thuỷ phân tinh bột, xenlulozơ

Bài tập thuỷ phân tinh bột, xenlulozơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
24/07/2018 lúc 10:06    54    0   
Bài tập trắc nghiệm về tinh bột và xenlulozơ

Bài tập trắc nghiệm về tinh bột và xenlulozơ

Bài tập trắc nghiệm về tinh bột và xenlulozơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
24/07/2018 lúc 10:05    36    0   
Bài tập trắc nghiệm về cacbohiđrat

Bài tập trắc nghiệm về cacbohiđrat

Bài tập trắc nghiệm về cacbohiđrat là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
24/07/2018 lúc 10:04    26    0   
Lý thuyết về chất béo

Lý thuyết về chất béo

Lý thuyết về chất béo là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
24/07/2018 lúc 10:02    12    0   
Hiển thị 1 - 47 trên 464 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến