loading
back to top
Hiển thị 1 - 30 trên 298 kết quả
đề thi HSG môn Hóa học lớp 9

đề thi HSG môn Hóa học lớp 9

đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có được kết quả tốt với điểm số cao vào các trường trung học phổ thông

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 9   
12/02/2018 lúc 21:18    9    0   
CHUYÊN ĐỀ 9: LẬP CTPT CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ

CHUYÊN ĐỀ 9: LẬP CTPT CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ

CHUYÊN ĐỀ 9: LẬP CTPT CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
02/02/2018 lúc 16:44    46    0   
Chuyên đề 8 Nhận biết các hợp chất vô cơ

Chuyên đề 8 Nhận biết các hợp chất vô cơ

Chuyên đề 8 Nhận biết các hợp chất vô cơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
02/02/2018 lúc 16:43    27    1   
CHUYÊN ĐỀ 7-THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC

CHUYÊN ĐỀ 7-THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC

CHUYÊN ĐỀ 7-THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
02/02/2018 lúc 16:42    34    2   
CHUYÊN ĐỀ 6-PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI

CHUYÊN ĐỀ 6-PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI

CHUYÊN ĐỀ 6-PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
02/02/2018 lúc 16:37    30    0   
CHUYÊN ĐỀ 5-BẢO TOÀN ELECTRON

CHUYÊN ĐỀ 5-BẢO TOÀN ELECTRON

CHUYÊN ĐỀ 5-BẢO TOÀN ELECTRON là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
02/02/2018 lúc 16:28    23    0   
CHUYÊN ĐỀ 4-PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH

CHUYÊN ĐỀ 4-PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH

CHUYÊN ĐỀ 4-PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
02/02/2018 lúc 16:27    18    0   
CHUYÊN ĐỀ 3-BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ

CHUYÊN ĐỀ 3-BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ

CHUYÊN ĐỀ 3-BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
02/02/2018 lúc 16:26    12    0   
CHUYÊN ĐỀ 2 TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG

CHUYÊN ĐỀ 2 TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG

CHUYÊN ĐỀ 2 TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
02/02/2018 lúc 16:26    35    0   
CHUYÊN ĐỀ 1-BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

CHUYÊN ĐỀ 1-BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

CHUYÊN ĐỀ 1-BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
02/02/2018 lúc 16:25    12    0   
Hiển thị 1 - 30 trên 298 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến