loading
back to top
Hiển thị 1 - 47 trên 466 kết quả
Bài kiểm tra HSG Môn HÓA 9 học kỳ 1 có đáp án

Bài kiểm tra HSG Môn HÓA 9 học kỳ 1 có đáp án

Bài kiểm tra HSG Môn HÓA 9 học kỳ 1 có đáp án là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 9   
10/09/2018 lúc 21:12    46    0   
816 câu trắc nghiệm hóa học lớp 9

816 câu trắc nghiệm hóa học lớp 9

816 câu trắc nghiệm hóa học lớp 9 là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

473998026365732    Hóa học    Lớp 9   
04/09/2018 lúc 16:45    57    2   
Bài tập trắc nghiệm chương V: Dẫn xuất hiđrocacbon-Polime

Bài tập trắc nghiệm chương V: Dẫn xuất hiđrocacbon-Polime

Bài tập trắc nghiệm chương V: Dẫn xuất hiđrocacbon-Polime là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
27/07/2018 lúc 15:29    47    2   
Bài tập về polime

Bài tập về polime

Bài tập về polime là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
27/07/2018 lúc 15:28    47    1   
Lý thuyết về polime

Lý thuyết về polime

Lý thuyết về polime là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
27/07/2018 lúc 15:25    33    0   
Bài tập trắc nghiệm saccarozơ

Bài tập trắc nghiệm saccarozơ

Bài tập trắc nghiệm saccarozơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
24/07/2018 lúc 10:12    138    1   
Bài tập về phản ứng tráng gương của glucozơ

Bài tập về phản ứng tráng gương của glucozơ

Bài tập về phản ứng tráng gương của glucozơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
24/07/2018 lúc 10:11    483    0   
Bài tập phản ứng lên men glucozơ

Bài tập phản ứng lên men glucozơ

Bài tập phản ứng lên men glucozơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
24/07/2018 lúc 10:07    158    0   
Bài tập thuỷ phân tinh bột, xenlulozơ

Bài tập thuỷ phân tinh bột, xenlulozơ

Bài tập thuỷ phân tinh bột, xenlulozơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
24/07/2018 lúc 10:06    439    0   
Bài tập trắc nghiệm về tinh bột và xenlulozơ

Bài tập trắc nghiệm về tinh bột và xenlulozơ

Bài tập trắc nghiệm về tinh bột và xenlulozơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
24/07/2018 lúc 10:05    321    2   
Hiển thị 1 - 47 trên 466 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến