loading
back to top
Hiển thị 1 - 63 trên 624 kết quả
Đề thi học kì I môn Hóa lớp 12 năm 2015-2016

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 12 năm 2015-2016

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 12 năm 2015-2016 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới như là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học.

dethithu    Hóa học    Lớp 12   
03/10/2017 lúc 16:11    30    1   
Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 2 - Cacbohidrat

Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 2 - Cacbohidrat

Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 2 - Cacbohidrat là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Hóa học    Lớp 12   
29/09/2017 lúc 13:53    90    1   
Hóa học 12 Giới thiệu về đá vôi (1)

Hóa học 12 Giới thiệu về đá vôi (1)

Hóa học 12 Giới thiệu về đá vôi (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
31/08/2017 lúc 15:31    21    0   
Hóa học 12 Điều chế kim loại (1)

Hóa học 12 Điều chế kim loại (1)

Hóa học 12 Điều chế kim loại (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
31/08/2017 lúc 15:28    26    0   
Hóa học 12 Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Hóa học 12 Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Hóa học 12 Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
31/08/2017 lúc 15:26    23    1   
Hóa học 12 Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng (1)

Hóa học 12 Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng (1)

Hóa học 12 Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
31/08/2017 lúc 15:26    18    0   
Hóa học 12 Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt (2)

Hóa học 12 Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt (2)

Hóa học 12 Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt (2) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
31/08/2017 lúc 15:24    15    0   
Hóa học 12 Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Hóa học 12 Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Hóa học 12 Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
31/08/2017 lúc 15:22    20    0   
Hóa học 12 Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt (1)

Hóa học 12 Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt (1)

Hóa học 12 Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
31/08/2017 lúc 15:21    18    0   
Hóa học 12 Bài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Hóa học 12 Bài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Hóa học 12 Bài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
31/08/2017 lúc 15:19    20    0   
Hiển thị 1 - 63 trên 624 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến