loading
back to top
Hiển thị 4 - 315 trên 3141 kết quả
Bài tập về liên kết hoá học

Bài tập về liên kết hoá học

Bài tập về liên kết hoá học là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 10   
03/08/2018 lúc 15:32    14    0   
Bài tập về sự hình thành liên kết cộng hoá trị

Bài tập về sự hình thành liên kết cộng hoá trị

Bài tập về sự hình thành liên kết cộng hoá trị là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 10   
03/08/2018 lúc 15:32    8    0   
Bài tập viết công thức cấu tạo của phân tử

Bài tập viết công thức cấu tạo của phân tử

Bài tập viết công thức cấu tạo của phân tử là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 10   
03/08/2018 lúc 15:30    11    0   
Bài tập về sự hình thành liên kết ion

Bài tập về sự hình thành liên kết ion

Bài tập về sự hình thành liên kết ion là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 10   
03/08/2018 lúc 15:29    15    1   
Lý thuyết về liên kết cộng hoá trị

Lý thuyết về liên kết cộng hoá trị

Lý thuyết về liên kết cộng hoá trị là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 10   
03/08/2018 lúc 15:28    7    0   
Lý thuyết về liên kết ion, tinh thể ion

Lý thuyết về liên kết ion, tinh thể ion

Lý thuyết về liên kết ion, tinh thể ion là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 10   
03/08/2018 lúc 15:27    10    0   
Bài tập trắc nghiệm tính toán liên quan đến bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bài tập trắc nghiệm tính toán liên quan đến bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bài tập trắc nghiệm tính toán liên quan đến bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 10   
03/08/2018 lúc 15:24    8    0   
90 Bài tập trắc nghiệm lý thuyết bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

90 Bài tập trắc nghiệm lý thuyết bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

90 Bài tập trắc nghiệm lý thuyết bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 10   
03/08/2018 lúc 15:23    14    0   
Bài tập xác định nguyên tố dựa vào công thức hợp chất và PTHH

Bài tập xác định nguyên tố dựa vào công thức hợp chất và PTHH

Bài tập xác định nguyên tố dựa vào công thức hợp chất và PTHH là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 10   
03/08/2018 lúc 15:21    9    0   
Bài tập xác định nguyên tố trong cùng một chu kì hoặc nhóm

Bài tập xác định nguyên tố trong cùng một chu kì hoặc nhóm

Bài tập xác định nguyên tố trong cùng một chu kì hoặc nhóm là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 10   
03/08/2018 lúc 15:20    12    0   
Hiển thị 4 - 315 trên 3141 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến