loading
back to top
Hiển thị 1 - 259 trên 2590 kết quả
Bài tập về tính chất của oxi

Bài tập về tính chất của oxi

Bài tập về tính chất của oxi là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 8   
4 giờ trước    3    0   
Lý thuyết về phản ứng oxi hoá và phản ứng hoá hợp

Lý thuyết về phản ứng oxi hoá và phản ứng hoá hợp

Lý thuyết về phản ứng oxi hoá và phản ứng hoá hợp là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 8   
4 giờ trước    2    0   
Tính chất hoá học của oxi- Viết PTHH minh hoạ

Tính chất hoá học của oxi- Viết PTHH minh hoạ

Tính chất hoá học của oxi- Viết PTHH minh hoạ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 8   
4 giờ trước    3    0   
Lý thuyết về tính chất của oxi

Lý thuyết về tính chất của oxi

Lý thuyết về tính chất của oxi là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 8   
4 giờ trước    2    0   
Bài tập tự luận chương III: Mol và tính toán hoá học

Bài tập tự luận chương III: Mol và tính toán hoá học

Bài tập tự luận chương III: Mol và tính toán hoá học là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 8   
4 giờ trước    3    0   
Tỉ khối của chất khí có ví dụ minh hoạ

Tỉ khối của chất khí có ví dụ minh hoạ

Tỉ khối của chất khí có ví dụ minh hoạ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 8   
4 giờ trước    2    0   
CACBON-SILIC

CACBON-SILIC

CACBON-SILIC là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 12   
Hôm qua lúc 15:56    7    0   
Đề kiểm tra 15 phút chương III: Mol và tính toán hoá học

Đề kiểm tra 15 phút chương III: Mol và tính toán hoá học

Đề kiểm tra 15 phút chương III: Mol và tính toán hoá học là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 8   
Hôm qua lúc 12:43    6    0   
Bài tập xác định CTHH dựa vào PTHH

Bài tập xác định CTHH dựa vào PTHH

Bài tập xác định CTHH dựa vào PTHH là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 8   
Hôm qua lúc 12:38    10    0   
Bài tập lập công thức hoá học

Bài tập lập công thức hoá học

Bài tập lập công thức hoá học là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 8   
Hôm qua lúc 12:37    8    0   
Hiển thị 1 - 259 trên 2590 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến