loading
back to top
Hiển thị 1 - 5 trên 44 kết quả
Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS Thái Bình, Châu Thành năm học 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS Thái Bình, Châu Thành năm học 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS Thái Bình, Châu Thành năm học 2017 - 2018 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Công nghệ. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

hathuyduong.pt@gmail.com    Công nghệ    Lớp 6   
26/12/2017 lúc 03:27    104    1   
Kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 6

Kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 6

Kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 6 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Công nghệ. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

quynhnhu109    Công nghệ    Lớp 6   
23/06/2017 lúc 14:41    472    3   
Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS Quang Trung, Thái Bình năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS Quang Trung, Thái Bình năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS Quang Trung, Thái Bình năm học 2016 - 2017 là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Công nghệ. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

dethithu    Công nghệ    Lớp 6   
03/05/2017 lúc 15:54    330    0   
ĐỀ CÔNG NGHỆ 6 HKII

ĐỀ CÔNG NGHỆ 6 HKII

ĐỀ CÔNG NGHỆ 6 HKII là Đề thi cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Công nghệ. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn đạt được những điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.

hai112005    Công nghệ    Lớp 6   
08/03/2017 lúc 06:17    263    3   
bài 19. các biện pháp chăm sóc cây trồng

bài 19. các biện pháp chăm sóc cây trồng

bài 19. các biện pháp chăm sóc cây trồng là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Công nghệ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

chaubichtrannguyen    Công nghệ    Lớp 6   
22/01/2017 lúc 14:26    85    0   
thực hành cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh

thực hành cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh

thực hành cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Công nghệ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

chaubichtrannguyen    Công nghệ    Lớp 6   
22/01/2017 lúc 14:25    90    1   
thực hành sắp xếp hợp lí đồ dạc trong nhà

thực hành sắp xếp hợp lí đồ dạc trong nhà

thực hành sắp xếp hợp lí đồ dạc trong nhà là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Công nghệ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

chaubichtrannguyen    Công nghệ    Lớp 6   
22/01/2017 lúc 14:22    99    0   
bài 14. thực hành cắm hoa

bài 14. thực hành cắm hoa

bài 14. thực hành cắm hoa là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Công nghệ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

chaubichtrannguyen    Công nghệ    Lớp 6   
22/01/2017 lúc 14:21    178    1   
cơ sở của ăn uống hợp lý

cơ sở của ăn uống hợp lý

cơ sở của ăn uống hợp lý là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Công nghệ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

chaubichtrannguyen    Công nghệ    Lớp 6   
22/01/2017 lúc 14:18    99    1   
Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

Tác dụng của phân bón trong trồng trọt là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Công nghệ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

chaubichtrannguyen    Công nghệ    Lớp 6   
22/01/2017 lúc 14:17    89    0   
Hiển thị 1 - 5 trên 44 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến