loading
back to top
Hiển thị 1 - 43 trên 425 kết quả
Lập CTPT chất hữu cơ dựa vào thể tích

Lập CTPT chất hữu cơ dựa vào thể tích

Lập CTPT chất hữu cơ dựa vào thể tích là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
20 giờ trước    4    0   
Lập CTPT chất hưu cơ dựa vào biện luận

Lập CTPT chất hưu cơ dựa vào biện luận

Lập CTPT chất hưu cơ dựa vào biện luận là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
20 giờ trước    5    0   
Lập CTPT của hợp chất hữu cơ dựa vào số liệu khối lượng

Lập CTPT của hợp chất hữu cơ dựa vào số liệu khối lượng

Lập CTPT của hợp chất hữu cơ dựa vào số liệu khối lượng là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
20 giờ trước    4    0   
Dạng toán phản ứng cộng hiđro

Dạng toán phản ứng cộng hiđro

Dạng toán phản ứng cộng hiđro là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
20 giờ trước    6    0   
Viết CTCT của hiđrocacbon

Viết CTCT của hiđrocacbon

Viết CTCT của hiđrocacbon là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
20 giờ trước    4    0   
Dạng bài nhận biết hiđrocacbon

Dạng bài nhận biết hiđrocacbon

Dạng bài nhận biết hiđrocacbon là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
20 giờ trước    4    0   
Dạng toán đốt cháy hiđrocacbon

Dạng toán đốt cháy hiđrocacbon

Dạng toán đốt cháy hiđrocacbon là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
20 giờ trước    2    0   
Tìm công thức phân tử của hợp chất hữu cơ

Tìm công thức phân tử của hợp chất hữu cơ

Tìm công thức phân tử của hợp chất hữu cơ là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
20 giờ trước    3    0   
Lý thuyết về Etilen

Lý thuyết về Etilen

Lý thuyết về Etilen là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
20 giờ trước    3    0   
Bài tập tự luận chương IV

Bài tập tự luận chương IV

Bài tập tự luận chương IV là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 9   
20 giờ trước    3    0   
Hiển thị 1 - 43 trên 425 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến