loading
back to top
Hiển thị 1 - 25 trên 243 kết quả
Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh 8

Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh 8

Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh 8 là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Sinh học    Lớp 8   
25/12/2017 lúc 23:56    0    0   
Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 2: Making arrangements

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 2: Making arrangements

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 2: Making arrangements là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 8   
09/10/2017 lúc 11:12    43    0   
Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 3: At home

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 3: At home

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 3: At home là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 8   
09/10/2017 lúc 11:10    27    0   
Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 4: Our past

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 4: Our past

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 4: Our past là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 8   
09/10/2017 lúc 11:08    80    0   
Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 5: Study habits

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 5: Study habits

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 5: Study habits là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 8   
09/10/2017 lúc 11:03    199    1   
Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 6: The young pioneers club

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 6: The young pioneers club

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 6: The young pioneers club là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 8   
09/10/2017 lúc 11:00    54    1   
Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 7: My neighborhood

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 7: My neighborhood

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 7: My neighborhood là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 8   
09/10/2017 lúc 10:58    196    3   
Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 8: Country life and city life

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 8: Country life and city life

Giáo án Tiếng Anh 8 Unit 8: Country life and city life là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 8   
09/10/2017 lúc 10:56    126    0   
Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bất phương trình bậc nhất một ẩn là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangtiensno1    Toán học    Lớp 8   
13/08/2017 lúc 07:15    26    0   
Giáo án sinh học lớp 8 trọn bộ

Giáo án sinh học lớp 8 trọn bộ

Giáo án sinh học lớp 8 trọn bộ là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

LearnForever2k3    Sinh học    Lớp 8   
10/08/2017 lúc 09:04    71    0   
Hiển thị 1 - 25 trên 243 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến