loading
back to top
Hiển thị 1 - 25 trên 247 kết quả
GIÁO ÁN NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH 6

GIÁO ÁN NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH 6

GIÁO ÁN NGOẠI KHÓA TIẾNG ANH 6 là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Ngoại ngữ    Lớp 6   
05/12/2017 lúc 13:26    0    0   
GIÁO ÁN ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 6

GIÁO ÁN ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 6

GIÁO ÁN ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 6 là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Ngoại ngữ    Lớp 6   
03/12/2017 lúc 22:18    0    1   
GA khoa học xã hội 6

GA khoa học xã hội 6

GA khoa học xã hội 6 là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

thanhtammit@gmail.com    Lịch sử    Lớp 6   
29/09/2017 lúc 21:38    8    0   
Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 2: My home

Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 2: My home

Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 2: My home là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 6   
09/09/2017 lúc 18:02    54    5   
Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 3: My friends

Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 3: My friends

Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 3: My friends là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuyensinh247    Ngoại ngữ    Lớp 6   
09/09/2017 lúc 17:59    53    5   
Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 7: Television

Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 7: Television

Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 7: Television là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

dethithu    Ngoại ngữ    Lớp 6   
05/09/2017 lúc 13:08    48    3   
Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 10: Our home of the future

Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 10: Our home of the future

Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 10: Our home of the future là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

dethithu    Ngoại ngữ    Lớp 6   
05/09/2017 lúc 13:05    34    2   
TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN TỰ SỰ

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN TỰ SỰ

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN TỰ SỰ là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

120077065131208    Ngữ văn    Lớp 6   
20/08/2017 lúc 18:28    53    0   
SOẠN SINH HỌC 6 Bài: Đặc điểm chung của thực vật

SOẠN SINH HỌC 6 Bài: Đặc điểm chung của thực vật

SOẠN SINH HỌC 6 Bài: Đặc điểm chung của thực vật là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

120077065131208    Sinh học    Lớp 6   
20/08/2017 lúc 18:26    77    0   
Bài 13.Ôn tập truyện dân gian tiết 56

Bài 13.Ôn tập truyện dân gian tiết 56

Bài 13.Ôn tập truyện dân gian tiết 56 là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Ngữ văn    Lớp 6   
17/07/2017 lúc 14:51    40    0   
Hiển thị 1 - 25 trên 247 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến