loading
back to top
Hiển thị 1 - 2 trên 20 kết quả
Giáo án hội giảng lớp 5

Giáo án hội giảng lớp 5

Giáo án hội giảng lớp 5 là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

quynhnhu109    Ngoại ngữ    Lớp 5   
25/06/2017 lúc 14:11    36    0   
tiết 68 nếu trái đất thiếu trẻ con

tiết 68 nếu trái đất thiếu trẻ con

tiết 68 nếu trái đất thiếu trẻ con là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tranhaquynhnhunhu    Ngữ văn    Lớp 5   
28/08/2016 lúc 06:29    205    0   
tập đọc người đi săn - tiếng việt lớp 5

tập đọc người đi săn - tiếng việt lớp 5

tập đọc người đi săn - tiếng việt lớp 5 là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tranhaquynhnhunhu    Ngữ văn    Lớp 5   
26/08/2016 lúc 19:08    151    0   
tin học lớp 5

tin học lớp 5

tin học lớp 5 là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tranhaquynhnhunhu    Tin học    Lớp 5   
26/08/2016 lúc 11:00    1003    35   
tiếng việt lớp 5 văn tả cảnh

tiếng việt lớp 5 văn tả cảnh

tiếng việt lớp 5 văn tả cảnh là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tranhaquynhnhunhu    Ngữ văn    Lớp 5   
25/08/2016 lúc 19:25    288    2   
tập đọc lớp 5 bài tác phẩm của sile và tên phát xít

tập đọc lớp 5 bài tác phẩm của sile và tên phát xít

tập đọc lớp 5 bài tác phẩm của sile và tên phát xít là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tranhaquynhnhunhu    Ngữ văn    Lớp 5   
24/08/2016 lúc 07:50    489    0   
tiếng việt lớp 5 tập đọc tuần 32

tiếng việt lớp 5 tập đọc tuần 32

tiếng việt lớp 5 tập đọc tuần 32 là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tranhaquynhnhunhu    Ngữ văn    Lớp 5   
24/08/2016 lúc 07:46    193    0   
Ngôi nhà đang xây - tiếng việt lớp 5

Ngôi nhà đang xây - tiếng việt lớp 5

Ngôi nhà đang xây - tiếng việt lớp 5 là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

quynhnhush003    Ngữ văn    Lớp 5   
22/08/2016 lúc 11:11    445    0   
Bai 14 Luyện tập từ nhiều nghĩa

Bai 14 Luyện tập từ nhiều nghĩa

Bai 14 Luyện tập từ nhiều nghĩa là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

quynhnhush003    Ngữ văn    Lớp 5   
22/08/2016 lúc 11:10    325    1   
soạn bài Bầm ơi

soạn bài Bầm ơi

soạn bài Bầm ơi là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tranhaquynhnhunhu    Ngữ văn    Lớp 5   
22/08/2016 lúc 10:01    317    2   
Hiển thị 1 - 2 trên 20 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến