loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!
Hiển thị 1 - 11 trên 103 kết quả
cuộc thi sưu tầm tem

cuộc thi sưu tầm tem

cuộc thi sưu tầm tem là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tài liệu môn chung. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tranhaquynhnhunhu    Tài liệu môn chung    Lớp 5   
01/12/2016 lúc 20:07    11    0   
Giáo án Toán 5 chương 4 bài 1: Chia số đo thời gian cho một số

Giáo án Toán 5 chương 4 bài 1: Chia số đo thời gian cho một số

Giáo án Toán 5 chương 4 bài 1: Chia số đo thời gian cho một số là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

trung123    Toán học    Lớp 5   
30/10/2016 lúc 10:13    35    0   
Giáo án Toán 5 chương 4 bài 1: Nhân số đo thời gian với một số

Giáo án Toán 5 chương 4 bài 1: Nhân số đo thời gian với một số

Giáo án Toán 5 chương 4 bài 1: Nhân số đo thời gian với một số là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

trung123    Toán học    Lớp 5   
30/10/2016 lúc 10:11    37    0   
Giáo án Toán 5 chương 4 bài 1: Trừ số đo thời gian

Giáo án Toán 5 chương 4 bài 1: Trừ số đo thời gian

Giáo án Toán 5 chương 4 bài 1: Trừ số đo thời gian là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

trung123    Toán học    Lớp 5   
30/10/2016 lúc 10:10    36    0   
Giáo án Toán 5 chương 4 bài 1: Bảng đơn vị đo thời gian

Giáo án Toán 5 chương 4 bài 1: Bảng đơn vị đo thời gian

Giáo án Toán 5 chương 4 bài 1: Bảng đơn vị đo thời gian là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

trung123    Toán học    Lớp 5   
30/10/2016 lúc 10:09    52    0   
Giáo án Toán 5 chương 4 bài 2: Thời gian

Giáo án Toán 5 chương 4 bài 2: Thời gian

Giáo án Toán 5 chương 4 bài 2: Thời gian là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

trung123    Toán học    Lớp 5   
30/10/2016 lúc 10:08    44    0   
Giáo án Toán 5 chương 3 bài 17: Thể tích hình lập phương

Giáo án Toán 5 chương 3 bài 17: Thể tích hình lập phương

Giáo án Toán 5 chương 3 bài 17: Thể tích hình lập phương là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

trung123    Toán học    Lớp 5   
30/10/2016 lúc 10:07    30    0   
Giáo án Toán 5 chương 3 bài 15: Mét khối

Giáo án Toán 5 chương 3 bài 15: Mét khối

Giáo án Toán 5 chương 3 bài 15: Mét khối là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

trung123    Toán học    Lớp 5   
30/10/2016 lúc 10:06    32    0   
Giáo án Toán 5 chương 3 bài 14: Xăng ti mét khối và đề xi mét khối

Giáo án Toán 5 chương 3 bài 14: Xăng ti mét khối và đề xi mét khối

Giáo án Toán 5 chương 3 bài 14: Xăng ti mét khối và đề xi mét khối là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

trung123    Toán học    Lớp 5   
30/10/2016 lúc 10:05    47    0   
Giáo án Toán 5 chương 4 bài 1: Cộng số đo thời gian

Giáo án Toán 5 chương 4 bài 1: Cộng số đo thời gian

Giáo án Toán 5 chương 4 bài 1: Cộng số đo thời gian là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

trung123    Toán học    Lớp 5   
30/10/2016 lúc 10:03    38    0   
Hiển thị 1 - 11 trên 103 kết quả


Hỗ trợ trực tuyến