loading
back to top
Hiển thị 1 - 49 trên 482 kết quả
Hóa học 11 Bài 23. Phản ứng hữu cơ

Hóa học 11 Bài 23. Phản ứng hữu cơ

Hóa học 11 Bài 23. Phản ứng hữu cơ là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 11   
01/09/2017 lúc 09:34    20    0   
Hóa học 11 Bài 23. Phản ứng hữu cơ (1)

Hóa học 11 Bài 23. Phản ứng hữu cơ (1)

Hóa học 11 Bài 23. Phản ứng hữu cơ (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 11   
01/09/2017 lúc 09:33    23    0   
Hóa học 11 Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho (1)

Hóa học 11 Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho (1)

Hóa học 11 Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 11   
01/09/2017 lúc 09:32    25    0   
Hóa học 11 Bài 44. Anđehit - Xeton (1)

Hóa học 11 Bài 44. Anđehit - Xeton (1)

Hóa học 11 Bài 44. Anđehit - Xeton (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 11   
01/09/2017 lúc 09:30    17    0   
Hóa học 11 Bài 27. Luyện tập: Ankan và xicloankan (1)

Hóa học 11 Bài 27. Luyện tập: Ankan và xicloankan (1)

Hóa học 11 Bài 27. Luyện tập: Ankan và xicloankan (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 11   
01/09/2017 lúc 09:28    17    0   
Hóa học 11 Bài 26. Xicloankan

Hóa học 11 Bài 26. Xicloankan

Hóa học 11 Bài 26. Xicloankan là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 11   
01/09/2017 lúc 09:27    16    0   
Hóa học 11 Bài 26. Xicloankan (1)

Hóa học 11 Bài 26. Xicloankan (1)

Hóa học 11 Bài 26. Xicloankan (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 11   
01/09/2017 lúc 09:27    14    0   
Hóa học 11 Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol (1)

Hóa học 11 Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol (1)

Hóa học 11 Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Vật lý    Lớp 11   
01/09/2017 lúc 09:25    28    0   
Hóa học 11 Ôn tập (1)

Hóa học 11 Ôn tập (1)

Hóa học 11 Ôn tập (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 11   
01/09/2017 lúc 09:24    19    0   
Hóa học 11 Bài 27. Luyện tập: Ankan và xicloankan (1)

Hóa học 11 Bài 27. Luyện tập: Ankan và xicloankan (1)

Hóa học 11 Bài 27. Luyện tập: Ankan và xicloankan (1) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Hóa học    Lớp 11   
01/09/2017 lúc 09:23    14    0   
Hiển thị 1 - 49 trên 482 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến