loading
back to top
Hiển thị 3 - 45 trên 449 kết quả
Bài tập về phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol

Bài tập về phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol

Bài tập về phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
24/09/2018 lúc 11:01    19    0   
Lý thuyết về axit cacboxylic

Lý thuyết về axit cacboxylic

Lý thuyết về axit cacboxylic là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
24/09/2018 lúc 11:00    21    0   
Lý thuyết về anđehit - xeton

Lý thuyết về anđehit - xeton

Lý thuyết về anđehit - xeton là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
24/09/2018 lúc 10:59    36    1   
Bài tập tổng hợp về dẫn xuất halogen-ancol-phenol

Bài tập tổng hợp về dẫn xuất halogen-ancol-phenol

Bài tập tổng hợp về dẫn xuất halogen-ancol-phenol là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
24/09/2018 lúc 10:58    17    1   
Bài tập trắc nghiệm lý thuyết về dẫn xuất hiđrocacbon

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết về dẫn xuất hiđrocacbon

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết về dẫn xuất hiđrocacbon là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
24/09/2018 lúc 10:56    12    0   
Bài tập tính toán phenol

Bài tập tính toán phenol

Bài tập tính toán phenol là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
24/09/2018 lúc 10:55    14    1   
Bài tập đốt cháy ancol

Bài tập đốt cháy ancol

Bài tập đốt cháy ancol là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
24/09/2018 lúc 10:54    14    1   
Bài tập điều chế ancol

Bài tập điều chế ancol

Bài tập điều chế ancol là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
24/09/2018 lúc 10:53    21    1   
Bài tập oxi hóa ancol

Bài tập oxi hóa ancol

Bài tập oxi hóa ancol là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
24/09/2018 lúc 10:42    12    1   
Bài tập ancol tác dụng với kim loại kiềm

Bài tập ancol tác dụng với kim loại kiềm

Bài tập ancol tác dụng với kim loại kiềm là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
24/09/2018 lúc 10:41    12    0   
Hiển thị 3 - 45 trên 449 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến