loading
back to top
Hiển thị 1 - 42 trên 416 kết quả
Bài tập trắc nghiệm và tự luận về hiđrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm và tự luận về hiđrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm và tự luận về hiđrocacbon thơm là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
17/09 lúc 14:42    20    0   
Bài tập trắc nghiệm tính toán về hiđrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm tính toán về hiđrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm tính toán về hiđrocacbon thơm là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
17/09 lúc 14:39    22    0   
Bài tập về phản ứng trùng hợp stiren

Bài tập về phản ứng trùng hợp stiren

Bài tập về phản ứng trùng hợp stiren là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
17/09 lúc 14:38    14    0   
Bài tập trắc nghiệm lí thuyết về hiđrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm lí thuyết về hiđrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm lí thuyết về hiđrocacbon thơm là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
17/09 lúc 14:37    13    0   
Bài tập về phản ứng oxi hóa của hiđrocacbon thơm

Bài tập về phản ứng oxi hóa của hiđrocacbon thơm

Bài tập về phản ứng oxi hóa của hiđrocacbon thơm là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
17/09 lúc 14:35    14    0   
Bài tập về phản ứng thế của benzen

Bài tập về phản ứng thế của benzen

Bài tập về phản ứng thế của benzen là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
17/09 lúc 14:34    13    0   
Lý thuyết về stiren và naphtalen

Lý thuyết về stiren và naphtalen

Lý thuyết về stiren và naphtalen là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
17/09 lúc 14:33    6    0   
Lý thuyết về benzen và đồng đẳng

Lý thuyết về benzen và đồng đẳng

Lý thuyết về benzen và đồng đẳng là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
17/09 lúc 14:33    4    0   
Bài tập trắc nghiệm tổng hợp về hiđrocacbon không no có lời giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm tổng hợp về hiđrocacbon không no có lời giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm tổng hợp về hiđrocacbon không no có lời giải chi tiết là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
17/09 lúc 14:31    5    0   
Bài tập tổng hợp về hiđrocacbon không no

Bài tập tổng hợp về hiđrocacbon không no

Bài tập tổng hợp về hiđrocacbon không no là Tư liệu cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Hóa học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

camvan.hoa.hnue@gmail.com    Hóa học    Lớp 11   
17/09 lúc 14:29    7    0   
Hiển thị 1 - 42 trên 416 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến