loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!
Hiển thị 1 - 6 trên 55 kết quả
Bài giảng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

Bài giảng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

Bài giảng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Giáo dục quốc phòng an ninh. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

dinhkhanhqpanhpu2@gmail.com    Giáo dục quốc phòng an ninh    Lớp 10   
21/05/2017 lúc 23:14    65    0   
Ngữ văn nâng cao lớp 10: Tì Bà Hành

Ngữ văn nâng cao lớp 10: Tì Bà Hành

Ngữ văn nâng cao lớp 10: Tì Bà Hành là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

trung123    Ngữ văn    Lớp 10   
11/12/2016 lúc 10:29    263    2   
Hướng dẫn soạn bài : Cáo bênh; , bảo mọi người

Hướng dẫn soạn bài : Cáo bênh; , bảo mọi người

Hướng dẫn soạn bài : Cáo bênh; , bảo mọi người là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

1544    Ngữ văn    Lớp 10   
28/08/2016 lúc 12:27    117    0   
Hướng dẫn soạn bài : Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Hướng dẫn soạn bài : Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Hướng dẫn soạn bài : Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

1544    Ngữ văn    Lớp 10   
28/08/2016 lúc 12:25    176    1   
Hướng dẫn soạn bài :TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM

Hướng dẫn soạn bài :TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM

Hướng dẫn soạn bài :TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

1544    Ngữ văn    Lớp 10   
28/08/2016 lúc 12:24    200    0   
 Công thức vật lý lớp 10 đầy đủ

Công thức vật lý lớp 10 đầy đủ

Công thức vật lý lớp 10 đầy đủ là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

trung123    Vật lý    Lớp 10   
27/08/2016 lúc 14:30    614    18   
Công thức môn Vật lý lớp 10

Công thức môn Vật lý lớp 10

Công thức môn Vật lý lớp 10 là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

trung123    Vật lý    Lớp 10   
26/08/2016 lúc 10:38    122    2   
1 số bài toán hình ( có lời giải ) Lớp 10

1 số bài toán hình ( có lời giải ) Lớp 10

1 số bài toán hình ( có lời giải ) Lớp 10 là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

trung123    Toán học    Lớp 10   
25/08/2016 lúc 10:49    352    2   
 Bài giảng Tiếng Anh 10 unit 12 Music

Bài giảng Tiếng Anh 10 unit 12 Music

Bài giảng Tiếng Anh 10 unit 12 Music là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuankhaimtb66    Ngoại ngữ    Lớp 10   
01/08/2016 lúc 21:24    97    0   
Hướng dẫn soạn bài Vật lý lớp 10 Bài: Chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình

Hướng dẫn soạn bài Vật lý lớp 10 Bài: Chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình

Hướng dẫn soạn bài Vật lý lớp 10 Bài: Chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

lazada11    Vật lý    Lớp 10   
17/06/2016 lúc 14:24    162    1   
Hiển thị 1 - 6 trên 55 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến