loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!
Hiển thị 1 - 3 trên 24 kết quả
Giáo án lịch sử 6 bài 6

Giáo án lịch sử 6 bài 6

Giáo án lịch sử 6 bài 6 là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

nhanthuat    Lịch sử    Lớp 6   
23/10/2016 lúc 21:22    82    0   
giáo án lịch sử lớp7 2017-2018 theo chương trình mới

giáo án lịch sử lớp7 2017-2018 theo chương trình mới

giáo án lịch sử lớp7 2017-2018 theo chương trình mới là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 7 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hongnguyen19755    Lịch sử    Lớp 7   
21/10/2016 lúc 18:43    301    12   
Phương pháp dạy học Toán Tiểu học

Phương pháp dạy học Toán Tiểu học

PhuongPhapDayHocToanTieuHoc là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tranmy9081@gmail.com    Toán học    Lớp 5   
23/09/2016 lúc 15:56    99    2   
giáo án vật lý lớp 9

giáo án vật lý lớp 9

giáo án vật lý lớp 9 là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tailieuvn    Vật lý    Lớp 9   
12/09/2016 lúc 10:24    106    1   
giáo án vật lý lớp 8

giáo án vật lý lớp 8

giáo án vật lý lớp 8 là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tailieuvn    Vật lý    Lớp 8   
12/09/2016 lúc 10:22    66    1   
Giáo án môn Lịch sử 6 - Bài Mở đầu

Giáo án môn Lịch sử 6 - Bài Mở đầu

Giáo án môn Lịch sử 6 - Bài Mở đầu là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Lịch sử. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuankhaimtb66    Lịch sử    Lớp 6   
31/08/2016 lúc 16:26    185    1   
Giáo án tin học lớp 5 - BÀI: LUYỆN GÕ CÁC KÍ TỰ ĐẶC BIỆT

Giáo án tin học lớp 5 - BÀI: LUYỆN GÕ CÁC KÍ TỰ ĐẶC BIỆT

Giáo án tin học lớp 5 - BÀI: LUYỆN GÕ CÁC KÍ TỰ ĐẶC BIỆT là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuankhaimtb66    Tin học    Lớp 5   
01/08/2016 lúc 21:46    290    2   
Giáo án tin học lớp 5 - Tiết 9 - Bài 2: SỬ DỤNG BÌNH PHUN MÀU

Giáo án tin học lớp 5 - Tiết 9 - Bài 2: SỬ DỤNG BÌNH PHUN MÀU

Giáo án tin học lớp 5 - Tiết 9 - Bài 2: SỬ DỤNG BÌNH PHUN MÀU là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuankhaimtb66    Tin học    Lớp 5   
01/08/2016 lúc 21:44    237    1   
Giáo án tin học lớp 5 - Tiết 5,6: Bài 3: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

Giáo án tin học lớp 5 - Tiết 5,6: Bài 3: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

Giáo án tin học lớp 5 - Tiết 5,6: Bài 3: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH I/ Mục là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 5 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuankhaimtb66    Tin học    Lớp 5   
01/08/2016 lúc 21:40    332    1   
Giáo án Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School education system

Giáo án Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School education system

Giáo án Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School education system là Giáo án cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

tuankhaimtb66    Ngoại ngữ    Lớp 12   
01/08/2016 lúc 21:25    168    0   
Hiển thị 1 - 3 trên 24 kết quả


Hỗ trợ trực tuyến