loading
back to top
Hiển thị 1 - 310 trên 3099 kết quả
lý thuyết thực hành Autocad

lý thuyết thực hành Autocad

lý thuyết thực hành Autocad là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Cao đẳng - Đại học giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

thoaithan95@gmail.com    Tin học    Cao đẳng - Đại học   
15/09/2018 lúc 22:17    11    0   
CÁC GIỚI TỪ ĐI KÈM

CÁC GIỚI TỪ ĐI KÈM

CÁC GIỚI TỪ ĐI KÈM là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Ngoại ngữ    Lớp 11   
15/09/2018 lúc 18:19    4    0   
Đề luyện thi HSG môn vật lý 12 có đáp án

Đề luyện thi HSG môn vật lý 12 có đáp án

Đề luyện thi HSG môn vật lý 12 có đáp án là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Vật lý    Lớp 12   
09/09/2018 lúc 14:48    24    1   
Unit 05 Festivals in Viet Nam Lesson 1 Getting started

Unit 05 Festivals in Viet Nam Lesson 1 Getting started

Unit 05 Festivals in Viet Nam Lesson 1 Getting started là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

thuyanhc2vatlai    Ngoại ngữ    Lớp 8   
09/09/2018 lúc 00:57    13    0   
Ôn tập từ vựng lớp 6 môn Tiếng Anh

Ôn tập từ vựng lớp 6 môn Tiếng Anh

Ôn tập từ vựng lớp 6 môn Tiếng Anh là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

419533908569122    Ngoại ngữ    Lớp 6   
02/08/2018 lúc 20:06    37    1   
Địa lý 8 bài 42 Miền Tây bắc và bắc trung bộ

Địa lý 8 bài 42 Miền Tây bắc và bắc trung bộ

Địa lý 8 bài 42 Miền Tây bắc và bắc trung bộ là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 8 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Địa lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

oanh9112@gmail.com    Địa lý    Lớp 8   
21/07/2018 lúc 10:36    28    0   
360 CÂU TRẮC NGHIỆM GIỚI HẠN CÓ ĐÁP ÁN

360 CÂU TRẮC NGHIỆM GIỚI HẠN CÓ ĐÁP ÁN

360 CÂU TRẮC NGHIỆM GIỚI HẠN CÓ ĐÁP ÁN là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Toán học    Lớp 12   
10/07/2018 lúc 09:26    34    0   
Đề thi HSG lớp 6 môn tiếng anh

Đề thi HSG lớp 6 môn tiếng anh

Đề thi HSG lớp 6 môn tiếng anh là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Ngoại ngữ    Lớp 6   
27/06/2018 lúc 21:19    48    0   
Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn vật lý (7)

Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn vật lý (7)

Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn vật lý (7) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Vật lý. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Vật lý    Lớp 9   
26/06/2018 lúc 16:47    37    0   
Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn toán có đáp án (7)

Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn toán có đáp án (7)

Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn toán có đáp án (7) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Toán học    Lớp 9   
26/06/2018 lúc 16:11    41    0   
Hiển thị 1 - 310 trên 3099 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến