loading
back to top
Hiển thị 1 - 311 trên 3109 kết quả
Đề thi Học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2018-2019 (9)

Đề thi Học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2018-2019 (9)

Đề thi Học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2018-2019 (9) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 2 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Toán học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

hoangkyanh0109    Toán học    Lớp 2   
14/01 lúc 22:56    5    0   
Bài giảng pp bài 29 về Các loại hoa

Bài giảng pp bài 29 về Các loại hoa

Bài giảng pp bài 29 về Các loại hoa là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 6 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

caoquangminh07@gmail.com    Sinh học    Lớp 6   
12/01/2019 lúc 20:25    12    0   
giáo án Ngữ văn 7 tập I.Tuần 16

giáo án Ngữ văn 7 tập I.Tuần 16

giáo án Ngữ văn 7 tập I.Tuần 16 là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 7 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

348987819274735    Ngữ văn    Lớp 7   
11/01/2019 lúc 20:22    8    0   
Mạng máy tính (tiếp theo)

Mạng máy tính (tiếp theo)

Mạng máy tính (tiếp theo) là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Tin học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

1950441681918552    Tin học    Lớp 11   
28/11/2018 lúc 04:14    51    0   
giáo án sinh học lớp 9

giáo án sinh học lớp 9

giáo án sinh học lớp 9 là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 9 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

muibinhnguyen@gmail.com    Sinh học    Lớp 9   
06/11/2018 lúc 15:18    61    0   
Bài tập sinh học 11 về Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài tập sinh học 11 về Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài tập sinh học 11 về Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Sinh học. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

1951779998269592    Sinh học    Lớp 11   
23/10/2018 lúc 22:08    64    1   
CÂU CÁ MÙA THU --Nguyễn Khuyến

CÂU CÁ MÙA THU --Nguyễn Khuyến

CÂU CÁ MÙA THU --Nguyễn Khuyến là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 10 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

nguyentruc1986    Ngữ văn    Lớp 10   
04/10/2018 lúc 16:48    65    1   
CHÍ PHÈO- Nam Cao

CHÍ PHÈO- Nam Cao

CHÍ PHÈO- Nam Cao là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 11 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

nguyentruc1986    Ngữ văn    Lớp 11   
04/10/2018 lúc 16:42    79    1   
HỒN TRƯƠNG BA DA HÀNG THỊT - Lưu Quang Vũ

HỒN TRƯƠNG BA DA HÀNG THỊT - Lưu Quang Vũ

HỒN TRƯƠNG BA DA HÀNG THỊT - Lưu Quang Vũ là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Lớp 12 giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngữ văn. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

nguyentruc1986    Ngữ văn    Lớp 12   
04/10/2018 lúc 16:39    59    0   
Unit 6 My farm

Unit 6 My farm

Unit 6 My farm là Bài giảng cần thiết và hữu ích dành cho các bạn học sinh Tài liệu lớp chung giúp nâng cao kiến thức và khả năng làm bài tập môn Ngoại ngữ. Đây sẽ là tài liệu hay cho Thầy (Cô) tham khảo và các bạn học sinh hiểu bài hơn.

nguyenphuongly940@gmail.com    Ngoại ngữ    Tài liệu lớp chung   
30/09/2018 lúc 22:17    57    0   
Hiển thị 1 - 311 trên 3109 kết quả


Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến