Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hướng dẫn soạn bài Vật lý lớp 10 Bài : Sự chuyển thể của các chất

8c3420f473ee3cf96dc48fe93c5eff04
Gửi bởi: Lazada vào ngày 2016-06-17 14:19:16 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 390 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Hướng dẫn soạn bài Vật lý lớp 10Bài: Sự chuyển thể của các chấtTÓM TẮT LÍ THUYẾTI. Sự nóng chảyQuá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất gọi là sự nóngchảy.Quá trình chuyển ngược lại từ thể lỏng sang thể rắn của các chất gọi là sự đông đặc.Mỗi chất rắn kết tinh nóng chảy (hoặc đông đặc) một nhiệt độ xác định không đổi ứng với áp suất bên ngoài xác định. chất rắn vô địnhhình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.II. Nhiệt nóng chảyNhiệt lượng cung cấp cho chất rắn trong quá trình nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy: λmtrong đó là khối lượng riêng của chất rắn, là nhiệt nóng chảy riêngcủa chất rắn và đo bằng J/kg.II. Sự bay hơiQuá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) bề mặt chất lỏng gọilà sự bay hơi. Quá trình chuyển ngược lại từ thể khí sang thể lỏng gọilà sự ngưng tụ. Sự bay hơi xảy ra nhiệt độ bất kì và luôn kèm theo sự ngưng tụ.Khi tốc độ bay hơi luôn lớn hơn tốc độ ngưng tụ, áp suất hơi tăng dầnvà hơi phía trên bề mặt chất lỏng là hơi khô. Hơi khô tuân theo định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt.Khi tốc độ bay hơi bằng tốc độ ngưng tụ,hơi phía trên bề mặt chất lỏng là hơi bão hòa có áp suất đạt giá trị cực đại gọi là áp suất hơi bão hòa. Áp suất hơi bão hòa không phụ thuộc vào thể tích và không tuân theo định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt, nó chỉ phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lỏng.IV. Sự sôiQuá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) xảy ra bên trong và bên trên bề mặt chất lỏng gọi là sự sôi.Mỗi chất lỏng sôi nhiệt độ xác định và không đổi.Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào áp suất chất khí phía trên bề mặt chất lỏng. Áp suất chất khí càng lớn, nhiệt độ sôi của chất lỏngcàng cao.Nhiệt lượng cung cấp cho khối chất lỏng trong khi sôi gọi là nhiệt hóa hơi của khối chất lỏng, nhiệt độ sôi: Lmtrong đó là khối lượng của phần chất lỏng biến thành hơi, là nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng và đo bằng J/kg.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.