Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hướng dẫn soạn bài Trình bày một vấn đề

4c71fdf6c47b83c097ce6d69fa878ea2
Gửi bởi: Nguyễn Thị Minh Thư vào ngày 2016-05-27 11:04:45 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 282 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Hướng dẫn soạn bài Trình bày một vấn đềI. Tầm quan trọng của việc trình bày một vấn đề.– Trong cuộc sống có rất nhiều việc chúng ta cần phải quan tâm và chúng ta cần phải trình bày một vấn đề đặc biệt trong đời sống xã hội và con người, trước tiên chúng ta cần phải thao tác và có những kĩ năng cần thiết.II. Công việc chuẩn bị1. Chọn vấn đề để trình bày.– Thời trang và vấn đề có thể bao gồm những vấn đề sau: Cách ăn mặc của tuổi trẻ hiện nay, có còn truyền thống và còn được lễ nghi như xưa không.– Xưa nay có rất nhiều cách ăn mặc: nhưng tuổi trẻ hiện nay thường đua đòi, và theo lối ăn mặc kiểu thời đại và lố bịch theo những văn hóa du nhập của nhiều nền văn hóa khác nhau.– Các ăn mặc hiện nay có ảnh hưởng tới văn hóa của cả cộng đồng như thế nào? Mọi người có còn quan tâm tới cách ăn mặc của tuổi trẻ nữa không.Người nghe gồm những người lớn, phụ huynh, và những bạn học sinh, họ đang nghe về vấn đề thời trang của tuổi trẻ hiện nay.Bản thân người nghe muốn có một vấn đề được trình bày một cách khoa học đáp ứng được yêu cầu của cả một cộng đồng, lối văn hóa không bị du nhập và lố bịch theo những lối văn hóa cá nhân.Việc lựa chọn vấn đề phù thuộc vào nhu cầu vào người nghe và thị hiếu của người khác.2. Lập dàn cho bài trình bày.– Để trình bày vấn đề đã được lựa chọn cần trình bày những sau: Lý do chọn đề tài, cách thức tổ chức và sắp xếp đề tài, cần phải lựa chọn theo thứ tự ưu tiên cái nào quan trọng hơn cái nào được tổ chứclên trên đầu.– Những đó được triển khai theo sau:+ Thời trang là gì?+ Tuổi trẻ là gì?Mối quan hệ giữa thời trang và tuổi trẻ, tuổi trẻ ngày nay thường có xuhướng ăn mặc theo những lối nào, nó được tổ chức như thế nào,cáchthức thời trang ngày nay.Xu hướng thời trang hiện nay, và có những xu hướng được tổ chức như thế nào, tuổi trẻ thường có những mốt thời trang nào.Các đó được sắp xếp theo một trình tự cụ thể, những vấn đề trình liên quan tới thời trang và tuổi trẻ được quan tâm lên hàng đầu, những cách thức đó được tổ chức theo một cách hợp lý.III. Trình bày.1. Bắt đầu trình bày.– Chúng ta cần bước lên diễn đàn một cách tự nhiên, tự tin và có thể trình bày theo một trình tự hợp lý.– Không nên hấp tấp trình bày một cách hợp lý mà trình bày từ từ cụ thể và hợp lý.– Chào cử tọa và tự giới bằng những lời lẽ thân thiện và được trình bày cụ thể năng động.2. Trình bày nội dung chính.– Khi bắt đầu một nội dung đầu tiên chúng ta cần phải giới thiệu theo cách dẫn dắt để có thể năng cao khả năng biểu cảm trong bài.– Để chuyển từ nội dung này sang nội dung khác, chúng ta cần dẫn dắt vấn đề.– Người nghe có phản ứng hứng thú trước một vấn đề mà mình đangtrình bày.– Cần điều chỉnh nội dung, cách nói và tư thế điệu bộ giống một người chuyên nghiệp và phải hết sức tự nhiên.3. Kết thức và cảm ơn.– Tóm tắt nội dung đã trình bày và cảm ơn.IV. Luyện tập.1. Nó phù hợp với những vấn đề nào sau đây:– Bắt đầu trình bày là của phần mở đầu của phần trình bày:5,6,7.– Trình bày nội dung chính cũng đầu nội dung trình bày: 4.– Chuyển qua nội dung khác là thân bài:1,2.– Tóm tắt nội dung đã trình bày: là kết thúc vấn đề:3,8.2. Dự kiến trình bày cho mỗi đề tài:– Nét thanh lịch trong ứng xử hàng ngày: cần trình bày cách ứng xử của mọi người hiện nay trong phép ứng xử thường ngày.– Nghệ thuật gây thiện cảm: Cần trình bày các cách tạo thiện cảm.– Thần tượng của tuổi học trò: nêu ra thần tượng và trình bày cách trình bày.– Giữ gìn môi trường trong sạch đẹp: Cần trình bày những biện pháp để giữ gìn môi trường trong sạch đẹp.– An toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi nhà: Trình bày an toàn giao thông có lợi cho hạnh phúc của con người.3. Chọn một đề tài và chuẩn bị trước lớp: Chúng tôi sẽ trình bày vấn đề về môi trường hiện nay.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.