Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hướng dẫn soạn bài LUYỆN TẬP SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH

ddece4b51d560812f8dd81ce7b8524b7
Gửi bởi: Pikachu vào ngày 2016-06-09 20:29:53 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 277 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài SGK Sinh bài 16: Th hành: và quan sát giun tả ấ1. ngoài giun t:ấ ấ- th giun thuôn nh hai u, có ng hình tr tròn.ơ ụ- th phân t, ng có màu ng.ơ ụ- Phía giun có mi ng, đai sinh th 14, 15,16 u. ng đaiầ ụsinh có sinh cái, th 18 có sinh c.ụ ự- Phía đuôi là môn.ậ2. Chú thích hình :ẽ- Hình 16.1 A: 1. Mi ng; 2. Đai sinh c; 3. mônệ ậ- Hình 16.1 B: 1. Mi ng; 2. Vòng 3. sinh cái; 4. Đai sinh c; 5. sinh cệ ụđ cự- Hình 16.3 B: 1. Mi ng; 2. u; 3. Th qu n; 4. Di u; 5. dày; 6. Ru t; 7. Ru tệ ị- Hình 16.3 C: 8. ch não; 9. Vòng th kinh u; 10, 11. ch th kinhạ ầBài (trang 58 SGK Sinh ): quan tiêu hóa giun nh ng ph nào?ơ ậL gi i:ờ ảC quan tiêu hóa giun m: Mi ng, u, th qu n, di u, dày, ru t, ru t.ơ ịBài (trang 58 SGK Sinh ): Khoang tr ng gi thành th và thành ru (nhìn th yố ấkhi giun) là:ổL gi i:ờ ảTh xoang chính th c.ể ứBài (trang 58 SGK Sinh ): Khi ng giun chui lên là vì:ị ướ ấL gi i:ờ ả- Giun hô qua da, da có ch máu dày giúp trao khí.ấ ướ ổ- Khi môi tr ng ng c, không khí không th khu ch tán qua da, giun không hôườ ướ ếh c, ph chui lên hô p.ấ ượ ấDOC24.VN