Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hướng dẫn mở bài thuyết minh về một nhân vật văn học

Gửi bởi: Nguyễn Thị Vân vào ngày 2020-01-03 10:15:41 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 350 | Lượt Download: 2 | File size: 0.015985 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Có 2 cách mở bài:
- Trực tiếp:
+ Giới thiệu tác phẩm, tác giả.
+ Trong tác phẩm, em/tôi ấn tượng nhất với nhân vật….
- Gián tiếp:
+ Dẫn dắt từ những vấn đề liên quan đến nhân vật: Những nhân vật cùng nhóm (ví dụ:
phụ nữ, nông dân…); vấn đề nổi bật liên quan đến nhân vật; vấn đề nội dung được tác giả
gửi gắm qua nhân vật (ví dụ: yêu nước, nhân đạo…).
Có thể trích dẫn những câu thơ/ những nhận định, nhận xét về nhân vật để tạo ấn tượng
về tác phẩm, nhân vật định viết.
+ Giới thiệu đến nhân vật em định thuyết minh.
Ví dụ:
Nghi ngút đầu ghềnh toả khói hương,
Miếu ai như miếu vợ chàng Trương
Bóng đèn đầu nhẫn đừng nghe trẻ,
Cung nước chi cho lụy đến nàng
Chứng quả đã đôi vầng nhật nguyệt,
Giải oan chẳng lọ mấy đàn tràng
Qua đây bàn bạc mà chơi vậy,
Khá trách chàng Trương khéo phũ phàng.
(Lại bài viếng Vũ Thị)
Những câu thơ trên của nhà vua – nhà thơ Lê Thánh Tông đã khái quát nỗi oan khiên
thấu trời của người phụ nữ tư dung tốt đẹp nhưng khổ đau, bất hạnh – nàng Vũ Thị Thiết.
Câu chuyện về người con gái quê ở Nam Xương ấy để lại biết bao nỗi cảm thông, thương
xót cho người đọc, đồng thời cũng lên án, tố cáo chiến tranh phi nghĩa và xã hội nam
quyền bất công. Hình ảnh Vũ Nương hồng nhan bạc mệnh vẫn để lại những ấn tượng khó
phai mờ trong lòng người nhiều thế hệ…