Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

d2d570e4115d7e4d160f7bf567dfc609
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2020-11-06 10:33:07 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 386 | Lượt Download: 3 | File size: 8.857035 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG
THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

Giáo viên: Võ Thị Hường
Đơn vị: Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CƠ SỞ 1
Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

CƠ SỞ 3
Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CƠ SỞ 2
Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CAO ĐẲNG

TRUNG CẤP

SƠ CẤP

22 nghề trình độ Cao đẳng và Trung cấp
11 nghề trình độ Sơ cấp

10%

90%

Trên 90% sinh viên có việc làm
ngay sau khi tốt nghiệp

02
07
09

nghề cấp độ quốc tế
nghề trọng điểm
nghề chất lượng cao

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Bài 1: Xử lý ngoại lệ và VS.NET

LẬP TRÌNH WINDOWS 2 (LT:
30h; TH: 60h)

Bài 2: Thực đơn
Bài 3: Thanh trạng thái
Bài 4: Các hộp thoại
Bài 5: Các hộp thoại tập tin
Bài 6: Các đối tượng
Bài 7: Một số tính năng khác
Bài 8: Truy cập và xử lý cơ sở dữ liệu
Bài 9: Lập báo cáo với CrystalReport

VỊ TRÍ BÀI GIẢNG
Bài 8. Truy cập và xử lý cơ sở dữ liệu

(20)

(6)

8.1 Tổng quan về ADO.NET

1

1

8.2 Thao tác dữ liệu với DataSet

1

8.3 Thao tác với CSDL bằng mô hình kết nối

1

8.4 Thao tác CSDL bằng mô hình phi kết nối

(13)

1

1

8.5 Nâng cấp các thao tác dữ liệu từ các đối tượng
trong ADO.NET

2

8.6 Tìm kiếm, trích lọc dữ liệu

1

8.7 ADO.NET Entity Framework

1

1

3

1

2

8.8 Sử dụng LINQ

3

1

2

8.9 Xây dựng hệ thống quản lý

7

6

1

Ai là người may mắn?

1

2

3

4

5

6

Ai là người may mắn?

1

2

3

4

5

6

Ai là người may mắn?

1

2

3

4

5

6

Ai là người may mắn?

SqlCommand

1

DataSet

2

SqlDataRead
er

4

DataTable

5

System.Data

SqlConnectio
n

3
6

MỤC TIÊU

Xác định được các đối tượng thuộc mô hình phi kết nối.
Thao tác được với CSDL SQL Server bằng mô hình phi
kết nối theo yêu cầu bài toán đảm bảo đúng trình tự
thực hiện, trong khoảng thời gian 10 phút.
Phòng tránh được các lỗi thường gặp.
Tuân thủ nội quy phòng máy tính, thể hiện được tính
độc lập, tự giác, cẩn thận trong công việc.