Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hoạt động của card Hub và Switch

1cb88eef2e8ed16496dd87332edafb5c
Gửi bởi: Đỗ Thị Ngọc Dung vào ngày 2020-09-10 03:24:19 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 179 | Lượt Download: 0 | File size: 0.103648 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Hub và Switch

• Máy tính dùng card mạng để gửi và nhận dữ
liệu. Dữ liệu được truyền qua cáp Ethernet.
Tuy nhiên, thông thường bạn không thể chỉ
chạy một cáp Ethernet giữa hai PC để gọi đó là
một mạng.

• Với thời đại của khả năng truy cập Internet tốc độ cao
ngày nay, chắc chắn bạn thường nghe nói đến thuật
ngữ "broadband" (băng thông rộng).
• Băng thông rộng là kiểu mạng trong đó dữ liệu được
gửi và nhận qua cùng một dây, còn ở Ethernet thì dùng
hình thức truyền thông Baseband.
• Baseband sử dụng các dây riêng trong việc gửi và nhận
dữ liệu. Điều này có nghĩa là nếu một máy tính đang gửi
dữ liệu qua một dây cụ thể bên trong cáp Ethernet thì
máy tính đang nhận dữ liệu cần một dây khác được
định hướng lại tới cổng nhận của nó.

• Bạn có thể xây dựng mạng cho hai máy tính theo cách
này mà người ta thường gọi là hình thức cáp chéo. Cáp
chéo đơn giản là một cáp mạng có các dây gửi và nhận
ngược nhau tại một điểm cuối để các máy tính có thể
được liên kết trực tiếp với nhau.
• Vấn đề hạn chế khi dùng cáp mạng chéo là bạn không
thể thêm hay bớt một máy tính khác nào ngoài hai máy
đã được kết nối. Do đó tốt hơn so với cáp chéo, hầu hết
mọi mạng đều sử dụng cáp Ethernet thông thường
không có các dây gửi và nhận ngược nhau ở cuối đầu nối.

• Tất nhiên các dây gửi và nhận phải ngược
nhau ở một số điểm nào đó để quá trình
truyền thông được thực hiện thành công. Đây
là công việc của một hub hoặc switch. Hub
cũng đang trở nên lỗi thời nhưng chúng ta vẫn
nên nói đến chúng. Vì hiểu về hub sẽ giúp bạn
bạn dễ dàng hơn nhiều khi nói tới switch.

• Có một số kiểu hub khác
nhau nhưng thông thường
nói đến hub tức là nói đến
một cái hộp với một bó cổng
RJ-45. Mỗi máy tính trong
mạng sẽ được kết nối tới
một hub thông qua cáp
Ethernet. Bạn có thể thấy
một hub có hình dáng như
trong hình C.

• Hub có hai nhiệm vụ khác nhau.
• Nhiệm vụ thứ nhất là cung cấp một điểm kết nối
trung tâm cho tất cả máy tính trong mạng. Mọi máy
tính đều được cắm vào hub. Các hub đa cổng có thể
được đặt xích lại nhau nếu cần thiết để cung cấp
thêm cho nhiều máy tính.
• Nhiệm vụ khác của hub là sắp xếp các cổng theo cách
để nếu một máy tính thực hiện truyền tải dữ liệu, dữ
liệu đó phải được gửi qua dây nhận của máy tính
khác.

• Làm sao dữ liệu có thể đến được đúng đích
cần đến nếu nhiều hơn hai máy tính được kết
nối vào một hub???

• Bí mật nằm trong card mạng. Mỗi card Ethernet đều
được cung cấp một địa chỉ vật lý MAC (Media
Access Control) duy nhất. Khi một máy tính trong
mạng Ethernet truyền tải dữ liệu qua mạng có các
máy PC kết nối với một hub, thực tế dữ liệu được
gửi tới mọi máy có trong mạng. Tất cả máy tính đều
nhận dữ liệu, sau đó so sánh địa chỉ đích với địa chỉ
vật lý MAC của nó. Nếu khớp, máy tính sẽ biết rằng
nó chính là người nhận dữ liệu, nếu không nó sẽ lờ
dữ liệu đi.

• Như bạn có thể thấy, khi một máy tính được
kết nối qua một hub, mọi gói tin đều được gửi
tới tất cả máy tính trong mạng. Vấn đề là máy
tính nào cũng có thể gửi thông tin đi tại bất cứ
thời gian nào. Bạn đã từng thấy một cuộc họp
mà trong đó tất cả thành viên tham dự đều
bắt đầu nói cùng một lúc? Vấn đề của kiểu
mạng này chính là như thế.

• Khi một máy tính cần truyền dữ liệu, nó kiểm tra xem
liệu có máy nào khác đang gửi thông tin tại cùng thời
điểm đó không. Nếu đường truyền rỗi, nó truyền các
dữ liệu cần thiết. Nếu đã có một một máy khác đang
sử dụng đường truyền, các gói tin của dữ liệu đang
được chuyển qua dây sẽ xung đột và bị phá huỷ (đây
chính là lý do vì sao kiểu mạng này đôi khi được gọi
là tên miền xung đột). Cả hai máy tính sau đó sẽ phải
chờ trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên và cố
gắng truyền lại các gói tin đã bị phá huỷ của mình.

• Số lượng máy tính trên tên miền xung đột
ngày càng tăng khiến số lượng xung đột cũng
tăng. Do số lượng xung đột ngày càng tăng
nên hiệu quả của mạng ngày càng giảm.
• Đó là lý do vì sao bây giờ gần như switch đã
thay thế toàn bộ hub.

• Một switch (bạn có thể xem trên
hình D), thực hiện tất cả mọi
nhiệm vụ giống như của một hub.
Điểm khác nhau chỉ là ở chỗ, khi
một PC trên mạng cần liên lạc với
máy tính khác, switch sẽ dùng
một tập hợp các kênh logic nội bộ
để thiết lập đường dẫn logic riêng
biệt giữa hai máy tính. Có nghĩa là
hai máy tính hoàn toàn tự do để
liên lạc với nhau mà không cần
phải lo lắng về xung đột.

• Switch thực sự nâng cao được đáng kể hiệu quả của
mạng. Bởi chúng loại trừ xung đột và còn nhiều hơn
thế, chúng có thể thiết lập các đường dẫn truyền
thông song song.
• Chẳng hạn khi máy tính A đang liên lạc với máy tính
B thì không có lý do gì để máy tính C không đồng
thời liên lạc với máy tính D. Trong một tên miền
xung đột (collision domain), các kiểu truyền thông
song song này là không thể bởi vì chúng sẽ dẫn đến
xung đột.