Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hóa học 9 Bài 4. Một số axit quan trọng (1)

34366635353636346433383435343434636338646632616134646532313866333534353333323638626161616662313938646165323430323435346564326265
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 05:17 PM ngày 13-09-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 225 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

A. Axit sunfuricI. Tính ch lýấ ậII. Tính ch hoá c.ấ ọIII. ng ngụIV. xu axit sunfuric .ả ấTi Axit Sunfuric và mu sunfatế ốA. AXIT SUNFURICI. Tính ch lí.ấ ậ­ Ch ng không màu, không mùi, sánh, ỏkhông bay i.­Axit sunfuric không bay i, ng ấ2 nầ (Hớ2 SO4 có 1.84 ặg/cm 3) Axit sunfuric tan vô trong ạn và to ảnhi ớCách pha loãng axit sunfuric đcặCách Rót H2 vào H2 SO4 đc ặCách Rót H2 SO4 đcặ vào H2 OCh cách pha loãng Họ2 SO4 đcặ an toàn ?H2 OGây ngỏH2 SO4đcặ TH ẬCách pha loãng axit sunfuric đcặRót axit H2 SO4 đc vào cướ và khu nh ng đũa thu tinh, ỷtuy đi không làm ng iệ ượ .B ng do Hị ỏ2 SO4 đcặII. Tính ch hoá cấ ọ1. Đc o.ể 2. Tính ch hoá c.ấ ọII. Tính ch hóa cấ ọ Nh xét ểc và đó suy ra tính ch hoá c? ọ­ Có nguyên linh ửđ ng Axit c.ấ1. Đc o.ể ạ­ có oxi hoá +6 (s ốoxi hoá cao nh S) Tính oxi hoá +6H SH OH SH Oa. Axit sunfuric loãng: Có đy tính ch ấchung axitủ ộ2. Tính ch hóa c.ấ