Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Hóa học 11 Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

93c6388df91073e4e994be26215ec237
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-09-01 09:16:11 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 358 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2019
Toán

Luyện tập
Khởi động:
Số ?
10 mm
1cm = ......

40
4cm = ...........mm

1000 mm
1m = ..........

60
6cm = .........mm

Thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2019
Toán

Luyện tập

SGK/154

Bài 1: Tính
13m + 15m =

28m

5km x 2 = 10km
6m

66km – 24km = 42km

18m : 3 =

23mm + 42mm = 65mm

25mm : 5 = 5mm

Thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2019
Toán

Luyện tập
Bài 1: Tính
Bài 2: Tóm tắt:
?km
18km

Bài giải
Quãng đường người đó đi được là:

12km

18 + 12 = 30 (km)
Đáp số : 30km

Thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2019
Toán

Luyện tập
Bài 1: Tính
Bài 2: Bài toán
Bài 4:

Bài giải

A
4cm

3cm
B

Chu vi của hình tam giác ABC là:
3 + 4 + 5 = 12 (cm)

5cm

C

Đáp số : 12cm

Thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2019
Toán

Luyện tập

Bài 3: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng
Một bác thợ may dùng 15m vải may 5 bộ quần áo giống nhau.
Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải ?

A. 10m
B. 20m
C. 3m
C

Ai nhanh, ai đúng

• Lựa chọn ý em cho là đúng nhất
1m = ..... cm ?
A. 10
B. 100
C. 1000

• Lựa chọn ý em cho là đúng nhất
1km = .......
A. 100cm
B. 10dm
C. 1000m

• Lựa chọn ý em cho là đúng nhất
1cm = .......
A. 10mm
B. 10dm
C. 10km

Thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2019
Toán

Luyện tập

- ki-lô-mét viết tắt là km; mét viết tắt là m;
- mi-li-mét viết tắt là mm

1m = 10dm
1m = 100cm

1km = 1000m

1cm = 10mm
1m = 1000mm